Wassila Hachchi (D66): ‘Knapen misbruikt het ontwikkelingsbudget’

Politici krijgen tot vandaag de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Wassila Hachchi (D66) vindt dat een visie met bijbehorende keuzes ontbreekt in het beleid van Knapen. ‘De visie en keuzes die hij maakt stroken niet met elkaar.’

Wat vindt u van de Kamerbrief?

‘ Het is goed dat Ben Knapen met een visie komt en dus niet voor de kaasschaafmethode gaat, maar in zijn keuzes sluiten hier niet bij aan. Hij maakt de verkeerde keuzes in de gebieden waarop hij wil bezuinigen. Het korten op subsidie voor het maatschappelijk middenveld is een slechte keuze die in tegenspraak is met de doelen die hij zegt na te streven. Hij redeneert vanuit het belang van Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is geen ontwikkelingssamenwerking maar handelspolitiek die thuishoort bij het ministerie van Economische Zaken. Hij misbruikt het budget voor ontwikkelingssamenwerking voor sectoren waar het niet voor bedoeld is, zoals vredesmissies. Ben Knapen maakt keuzes vanuit de noodzaak tot bezuinigen. De keuze voor donorcoördinatie en de focus op bepaalde sectoren zijn een excuus voor het verminderen van uitgaven.  Dat is de verkeerde insteek.’

Wat wordt uw inzet tijdens de Kamerdebatten over ontwikkelingssamenwerking?

‘Ik wil de nieuwe regering erop wijzen dat zij een duidelijke visie moet ontwikkelen die in lijn is met de keuzes die ze maakt. Die keuzes moeten met elkaar stroken, op dit moment wordt vooral misbruik gemaakt van het budget. ‘

Wat is uw belangrijkste advies aan Ben Knapen?

‘Denk goed na waar het geld beter en anders besteed kan worden. Gebruik het budget niet als excuus voor bezuinigingen. ‘

Lees ook de interviews met:

Sjoera Dikkers (PvdA)

Kees van der Staaij (D66)

Ewout Irrgang (SP)

Klaas Dijkhoff (VVD)