Vooral grote organisaties moeten bezuinigen

Hoewel geen enkele alliantie het volledige aangevraagde bedrag binnen MFS-2 toegekend heeft gekregen, lijken vooral de grote ’traditionele’ medefinancieringsorganisaties zwaar getroffen: zij moeten bezuinigen.

De teneur bij de grote organisaties  is er overwegend één van teleurstelling. Zo laat Oxfam Novib in een persverklaring weten dat de organisatie ondanks de hoge kwaliteit van de aanvraag zwaar wordt getroffen door de korting op haar subsidie. Algemeen directeur Farah Karimi: ‘Op basis van de eerste korting van 30 miljoen euro waren wij van plan 45 formatieplaatsen te schrappen. Dat is de medewerkers afgelopen juni al meegedeeld. Met het tegenvallende MFS-2 besluit van vandaag gaan we nog verder snijden: we schrappen meer arbeidsplaatsen en de directie levert salaris in. Maar deze bezuinigingen zullen vooral dramatische gevolgen hebben voor de mensen die wij met ons werk bereiken. Wij hopen de medewerkers waarvoor geen plek meer is, zo veel mogelijk van werk naar werk te helpen.’

Namens de ICCO-alliantie reageert Marinus Verweij, de nieuwe voorzitter van ICCO’s Raad van Bestuur: ‘Dit is een dramatische terugslag ten opzichte van de huidige situatie. Volgens Verweij raakt dit besluit ‘mensen in ontwikkelingslanden in hun dagelijks bestaan, dat toch al zwaar is.’

Ontwikkelingsorganisatie Hivos laat weten verder te kunnen met het subsidiebesluit van de staatssecretaris. De organisatie moet echter wel bezuinigen. Op haar website schrijft de organisatie dat door de verlaging van het aangevraagde bedrag met 25% minder mensen profiteren van de ontwikkelingsprogramma’s die de Hivos Alliantie in het vooruitzicht stelde: ‘Het kan betekenen dat minder mensen toegang krijgen tot microkredieten, er minder steun zal zijn voor mensen die strijden tegen repressieve regimes. Het kan betekenen dat er minder aandacht zal zijn voor vrouwenrechten, mensenrechten, vrije pers en duurzame ontwikkeling.’ Zo zullen de samenwerkingen met talloze partnerorganisaties in ontwikkelingslanden moeten worden heroverwogen.

Als enige van de grote ontwikkelingsorganisaties laat Cordaid weten ‘tevreden en ook opgelucht’ te zijn met de subsidietoekenning. Volgens persvoorlichter Karen Mol is het toegekende bedrag enorm hoog en ‘dus zien we hierin ook een erkenning vanuit Buitenlandse Zaken voor ons werk.’ Toch moet ook Cordaid haar plannen naar beneden bijstellen. “Er zullen scherpe keuzes gemaakt moeten worden, maar dat levert ook veel energie op, we hebben er zin in.’

Auteur
Stefan Verwer

Datum:
01 november 2010
Categorieën: