MFS 2: meer reacties

De uitslag van de MFS-2 is maandagmiddag bekend gemaakt. De reacties van de grote organisaties zijn al bekend. Hoe zit het met de overige allianties? De redactie van Vice Versa peilt de reacties van de penvoerders.

Both Ends, 58%

Bij Both Ends hebben ze gemengde gevoelens: ‘We hebben op dit moment alleen het bedrag te horen gekregen, dus vragen ons nu vooral af hoe het met de beoordeling zit. We vragen ons af waar we punten hebben verloren.’

Free Voice, 63%

Bij FreeVoice overheerst de opluchting en realiseren zij zich dat het ook anders had kunnen lopen. ‘Wij zijn blij met het deel dat ons is toegekend. Er zijn ook immers drie afvallers, dus het had ook anders kunnen aflopen.’  Toch is het toegekende bedrag lager dan verwacht ‘We hoopten op 70%, dat vonden we ook reëel. Dus dat het beneden de verwachting is, is zeker jammer. Maar we hebben een moeilijk jaar achter de rug, dus zijn blij met het vertrouwen van het ministerie.’

Nederlandse Rode Kruis, 63%

Het Rode Kruis houdt er een tweeledig gevoel aan over. ‘Aan de ene kant zijn we blij dat we erkenning hebben gekregen met onze programmavoorstellen, gericht op de kwetsbaren in de samenleving. Maar we zijn ook teleurgesteld, want het bedrag is lager dan dat we hadden aangevraagd. We moeten nu kritisch kijken naar de programma’s en kijken welke de beste resultaten op kunnen leveren. We gaan met alle partners nu eerst in conclaaf en een herziene aanvraag opsturen voor 1 maart 2011.’

Medisch Comite Nederland – Vietnam, 65%

Aan het Medisch Comite Nederland – Vietnam, met de alliantie Transition in the East Alliance, is het kleinste bedrag toegewezen (9.126.529 euro), maar hun blijdschap is groot. Een woordvoerder vertelt: ‘Wij zien dit echt als een grote waardering. Er is voor 35 % gekort, maar we zijn absoluut niet teleurgesteld. We zijn juist erg trots. Als kleine organisatie is het fantastisch dat we de organisatietoets hebben doorstaan. Vorige keer was ons dat niet gelukt, maar de laatste vier jaar hebben we daar keihard aan gewerkt.’ Op dit moment maken ze zich binnen de alliantie nog geen zorgen over de kans dat er misschien toch nog gesneden gaat worden: ze zitten vrolijk aan de champagne met z’n allen. Wel moeten ze nog eens goed naar de begroting kijken en op zoek gaan naar andere fondsen. Maar nu is het de vreugde die overheerst: ‘O, hier komt nog een bestuurslid binnen, die is ook helemaal blij!’

SIMAVI, 75%

Bij SIMAVI zijn ze opgelucht: ‘We zijn het allemaal nog aan het bekijken maar we zijn in ieder geval heel erg blij met deze uitkomst in een tijd van bezuinigingen.’ Toch moet er desondanks ook bij hen bezuinigd worden. ‘Er is gewoon teveel aangevraagd en te weinig beschikbaar. Wij zijn met 25% gekort dus is er nu maar 51 miljoen toegekend wat wel even puzzelen zal worden. Met 75% kunnen we een goed programma maken, maar het moet wel anders. We moeten bepaalde dingen laten vallen en zullen dit eerst met de alliantie overleggen.’

Ook de WASH alliantie deelt deze gemengde gevoelens. ‘Iedereen binnen de alliantie reageerde eigenlijk het zelfde; we zijn blij dat de subsidie is toegekend maar we zijn nog wel met 26% gekort in de WASH alliantie. Het is een gemengde uitslag.’ Of de procentuele verdeling zo moet blijven moeten we in de aankomende vergaderingen bekijken.

Op de vraag of het tijd voor vergaderen of een feestje is, antwoord SIMAVI’s woordvoerster: ‘Nee, de vergaderingen zijn gepland maar niet voor vanavond. We zullen eerst een feestje vieren en alles rustig laten bezinken. En vooral niet overhaasten.’

IKV Pax Christi, 84%

De Freedom from Fear Alliantie (met IKV Pax Christi, Amnesty International afdeling Nederland, het Europees Centrum voor Conflictpreventie en Press Now) kan de grote winnaar genoemd worden. Zij scoorden relatief het hoogst met een percentage van 84% van het aangevraagde bedrag.

Jan Gruyters, directeur van IKV Pax Christi: ‘Natuurlijk zijn we ontzettend content met deze score. Niet alleen als erkenning van de kwaliteit van onze programma’s, maar ook omdat men meer is gaan inzien dat programma’s gericht mensenrechten, conflictpreventie en veiligheid het verschil kan maken.

We hadden niet verwacht dat we als beste uit de bus zouden komen, dat zou een beetje arrogant zijn, maar gezien het politieke klimaat en de bezuinigingen zijn we erg blij. Omdat er een generieke korting is toegepast van 11 %, zijn we eigenlijk maar 5 % gekort: je kunt zeggen dat we een 9,3 hebben gehaald, en daar kun je content mee zijn.’

Aangezien de alliantie niet binnen het standaard patroon van ontwikkelingsorganisaties valt, omdat de organisaties binnen de Freedom from Fear Alliantie zich primair richten op mensenrechten en vrede in plaats van armoedebestrijding, is deze uitslag opvallend. Jan Gruyters: ‘Ik voel me onderdeel van de sector, maar ik besef dat organisaties als Cordaid en ICCO uit een andere traditie komen.’

Jan Gruyters ziet de toekenning van de subsidie ‘als een onderstreping dat de ontwikkelingssamenwerking zich moderniseert in de richting van internationale samenwerking, waarin publieke goederen zoals het klimaat, veiligheid, gezondheid en internationale verantwoordelijkheid, gerealiseerd kunnen worden door internationale verantwoordelijkheid te nemen.’

Hij heeft er vertrouwen in dat het daadwerkelijke bedrag van 50.657.255 uitgekeerd zal worden. ‘Ik denk dat we een overheid hebben die geloofwaardig en consistent wil zijn, maar ik besef dat niets vanzelfsprekend is.’  Hoe het geld tussen de verschillende partnerorganisaties zal worden verdeeld, is nog niet bekend. Het is nu nog te vroeg om uitspraken te kunnen doen over de consequenties van de uitslag, maar morgen zullen de organisaties gaan overleggen en de programmavoorstellen nog eens goed gaan bekijken. ‘We moeten heel hard werken om de verwachtingen waar te maken’, aldus Gruyters.

De overige allianties waren aan het begin van de avond niet meer bereikbaar en konden daarom geen reactie geven.

Auteur
Vice Versa

Datum:
01 november 2010
Categorieën: