OS-sector lanceert campagne ‘genoeg is genoeg’

De ontwikkelingssector komt donderdag  in actie tegen de bezuinigingen en de plannen van staatssecretaris Ben Knapen. Onder de naam ‘genoeg is genoeg’ wordt een sectorbrede campagne gelanceerd.

In aanloop naar het wetgevingsoverleg op 6 december willen de organisatoren via het publiek de politiek zoveel mogelijk laten weten dat een extra bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking volgens hen niet kan.  Dit wetgevingsoverleg wordt door insiders beschouwd als het belangrijkste politieke debat over ontwikkelingssamenwerking van dit jaar. Dan zal ook blijken hoeveel politiek draagvlak er is voor de plannen die staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken lanceerde in zijn Kamerbrief van 26 november. Uit de reacties die Kamerleden tot dusverre op de brief hebben gegeven op de website van Vice Versa, blijkt dat het nog allerminst zeker is dat Knapen al zijn plannen ongeschonden door het parlement zal krijgen. Er lijken nog voldoende mogelijkheden te zijn om delen van het beleid bij te sturen, zoals bijvoorbeeld de geplande kortingen op HIV/aidsbestrijding, waarover Klaas Dijkhoff (VVD), Ewout Irrgang (SP) en Sjoera Dikkers (PvdA) zich  kritisch hebben uitgelaten.

Twitterberichten

Het doel van de actie ‘genoeg is genoeg’  is dan ook om Kamerleden te beïnvloeden. De kern van de campagne bestaat uit cases van verschillende organisaties die aantonen hoe de bezuinigingen van dit kabinet uitwerken op mensen in ontwikkelingslanden. Deze cases worden verzameld op een blog en de titels van de cases worden via twitter en andere sociale media zoveel mogelijk verspreid, met name op 2 december. Via brancheorganisatie Partos zijn diverse organisaties al gevraagd om een blog te schrijven.

De deadline voor het aanleveren van een blog is morgen 1 december voor 12.00 uur. Morgen zal er meer informatie en promotiemateriaal over de actie worden verspreid.  Informatie is te vinden op de website www.genoegisgenoeg.nu die nu overigens nog niet in de lucht is.

Op dit moment zijn er ruim twintig acties bij het initiatief betrokken,  waaronder OxfamNovib, Cordaid en de Evert Vermeer Stichting (EVS).