Opleidingen blijven geloven in mogelijkheden voor starters

Ieder jaar studeren er weer tientallen mensen af die dolgraag aan de slag willen bij een ontwikkelingsorganisatie. Maar er zijn bijna geen vacatures bij de NGO’s en alleen een diploma blijkt vaak niet genoeg te zijn om binnen te komen bij zo’n organisatie. Is het dan wel een goed idee om ontwikkelingsstudies te gaan doen?

Nederland telt maar liefst vier masters ontwikkelingsstudies en dan zijn er ook nog Internationale Betrekkingen, Conflictstudies en Humanitarian Action. Bij elkaar produceren ze ieder jaar weer tientallen gemotiveerde afgestudeerden die aan de slag willen in het veld van ontwikkelingssamenwerking. De banenmarkt in de sector wordt steeds krapper, NGO’s investeren weinig in jong talent en met de recente bezuinigingen in Den Haag is het toekomstperspectief ook niet rooskleurig. Hoe reageren de opleidingen op het veranderende klimaat en hoe communiceren ze dat naar hun studenten toe?

Geen zorgen

De meeste opleidingen maken zich nog geen grote zorgen over de slechte arbeidsmarkt. ‘Het is helemaal niet gezegd dat er geen banen zijn’, zegt Paul Hoebink van ontwikkelingsstudies in Nijmegen. ‘De grote particuliere organisaties krimpen in, maar op andere terreinen en bij andere organisaties komt er weer werk bij. De nettosom weten we niet.’ Ook Sudha Loman van de universiteit van Wageningen denkt dat er nog genoeg banen te vinden zijn, als studenten hun blik wat verbreden naar bijvoorbeeld de commerciële sector. ‘Ontwikkelingssamenwerking komt steeds meer in aanraking met andere sectoren zoals banken, bedrijven en privé-initiatieven. Mensen willen toch hulp geven en als dat niet meer via de staat kan, doen ze het zelf.’

Alle opleidingen zijn ervan overtuigd dat hun studenten het wel zullen redden. De universiteiten in Wageningen en Nijmegen stellen dat hun masters zo goed bekend staan, dat veel NGO’s voor studenten van die opleidingen zullen kiezen. Groningen heeft twee zeer selectieve masters: Humanitarian Action (NOHA) en Internationale Betrekkingen in Internationale Organisatie (IBIO). De universiteit leidt haar studenten expres breed op, zodat ze op veel plekken inzetbaar zijn.  Geen van de opleidingen kan echter harde recente cijfers geven over het percentage dat daadwerkelijk binnen een jaar aan de slag komt.

Voorspellingen

Toch kan niemand ontkennen dat het huidige politieke klimaat weinig goeds voorspelt. ‘Het zal zeker niet makkelijker worden om in deze sector werk te vinden’, geeft Gery Nijenhuis van International Development Studies in Utrecht toe. ‘We horen nu al vangraduates dat het lastig is om een relevante positie te vinden.’ Elena Herman van NOHA merkt er nu nog weinig van, maar denkt dat het aantal banen in de toekomst gaat slinken.

Studenten horen dat natuurlijk via de media, maar hoe gaan de universiteiten er concreet mee om? Herman heeft het met studenten wel veel over de mogelijkheden in het werkveld, maar gaat daarbij niet in op de recente bezuinigingen. ‘Studenten vragen mij daar ook niet naar op die manier,’ zegt ze. Paul Hoebink (Nijmegen) zegt zelf nauwelijks een beeld van de toekomstige werkgelegenheid in deze sector te hebben, maar dat studenten dat ook niet van hem vragen. Nijenhuis (Utrecht) vindt het politieke klimaat wel een punt van zorg en neemt dat mee in de voorlichting van nieuwe studenten.

Contact met de praktijk

Alle opleidingen onderhouden intensief contact met het werkveld en willen hun studenten zoveel mogelijk praktische bagage meegeven. Bij verschillende masters lopen studenten verplicht een stage en overal worden gastsprekers uit het veld uitgenodigd. ‘Door stage te lopen krijgen studenten al in een vroeg stadium een beeld van de praktijk en hun eigen kunnen. Ze zien het netwerk rond de organisaties en krijgen een helder idee van hun eigen opties’, zegt Irman van Dijk van IBIO. In Nijmegen heeft men voor studenten die hun master al hebben behaald een Advanced Master waarbij een dertigtal studenten vier dagen in de week betaald werk doet bij particuliere ontwikkelingsorganisaties of bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast krijgen ze nog één dag in de week opleiding bij CIDIN. Nijmegen heeft zo uitstekende relaties met potentiële werkgevers. Bij NOHA krijgen studenten managementlessen en leren ze hoe ze subsidies aan moeten vragen.

Hoeveel de opleidingen zich ook inspannen, uiteindelijk moeten studenten zelf het werkveld in. En daar ligt een grote taak bij met name NGO’s. Vice Versa schreef al eerder over het gebrek aan kansen voor starters. De medewerkers van de opleidingen zijn het daarmee eens, er zouden meer werkervaringsplekken moeten zijn. Hoebink vindt dat de uitzendende organisaties als SNV en PSO daar een kans laten liggen. ‘Ruim tien jaar geleden stelde toenmalig minister Pronk een potje van één miljoen euro beschikbaar om nieuwe mensen op te leiden. Daar is door de uitzendende organisaties eigenlijk niets mee gedaan. Het lijkt me reëel dat we over 20 jaar nog steeds actief zijn in ontwikkelingssamenwerking en dan zijn nieuwe mensen hard nodig. Dan moeten we jonge, net afgestudeerden ook de kans geven ervaring in ontwikkelingswerk op te doen.’

Initiatief

De starter zal zelf initiatiefrijk moeten zijn en het gebrek aan ervaring moeten aanvullen met stages en werkzaamheden in het buitenland. Verder raden de opleidingscoördinatoren studenten aan om een breed netwerk op te bouwen en flexibel te zijn wat betreft de eerste baan. ‘Sommige studenten gaan eerst een paar jaar leidinggeven in een weeshuis in het buitenland’, zegt Herman (Groningen). Nijenhuis (Utrecht) adviseert starters om zich eerst op een eigen thema te richten en rond te kijken in de profit sector. Vervolgens kunnen ze de overstap maken naar ontwikkelingssamenwerking.

In een weeshuis werken, of een baan aannemen die maar weinig met je opleiding te maken heeft, dat was niet de toekomstdroom van de meeste studenten. En het liefst zouden ze ook niet voor niets bij een NGO aan de slag gaan. Maar dit blijft de realiteit. Niemand raadt hen af om ontwikkelingsstudies te kiezen. Als je jezelf profileert kom je er wel.

Auteur
Bente Meindertsma

Datum:
18 november 2010
Categorieën: