Een week #MFS2 op viceversaonline

De discussie over de impact van het nieuwe medefinancieringsstelsel MFS-2 (#MFS2) is nog lang niet voorbij, maar het toont het belang van onafhankelijke nieuwsbronnen over ontwikkelingssamenwerking, aldus Stefan Verwer, directeur van lokaalmondiaal en uitgever van het Vakblad Vice Versa.

Het was een interessante week voor de redactie van Vice Versa: met de bekendwording van de uitslag van de tweede ronde van het nieuwe medefinancieringsstelsel liep het op de redactie storm. Maandag zaten alle redacteuren in spanning te wachten op wat er zou gebeuren en op twitter gonsde het van de tweets over dit onderwerp.

Om half vijf belde de hoofdredacteur van Vice Versa, Marc Broere, vanuit Den Haag naar de redactie. Meteen werd een eerste bericht online gezet en al snel volgde het eerste overzicht van de toegekende bedragen. De redacteuren belde alle allianties af en kwamen kort daarna met de eerste reacties. De rest van de week volgden de analyses en werd het debat over de impact van  veranderingen in MFS-2 aangezwengeld vanuit de wetenschap, de politiek en natuurlijk door de reacties vanuit de ontvangers.

De klap bij Terre des Hommes kwam hard aan, maar wellicht de meest interessante discussie ontstond naar aanleiding van de oproep van Lau Schulpen (Universiteit Nijmegen). De wetenschapper riep maatschappelijke organisaties op hun voorstellen openbaar te maken. Opmerkelijk genoeg leidde dat meteen tot reacties. Bijvoorbeeld van ontwikkelingsorganisaties ICCO, die meteen liet weten dat zij haar aanvraag al online openbaar had gemaakt. Het is te hopen dat alle anderen zullen volgen. En ook War Child stuurde haar complete aanvraag naar de redactie van Vice Versa.

Nu de discussie een andere richting opgaat met alweer een bijdrage van onze vaste wetenschappelijke analist, Lau Schulpen [link naar artikel vandaag], waarin hij analyseert dat een groot deel van de allianties in hun budget er fors op vooruit gaan, is het voor Vice Versa ook een moment om terug te kijken op de ontvangst van haar berichtgeving.

Veel waardering

De redactie van het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking kreeg ongelofelijk veel waardering voor de snelle analyses en was de gehele week de spin in het web van de MFS-2 discussie. De website brak qua bezoekersaantallen alle records.

Het is een aanmoediging voor de redactie, om door te gaan met de ingeslagen weg. Een weg waarbij berichtgeving op internet een aanvulling is op de inhoud van het debat. Vice Versa wil zo richting geven aan de discussie over ontwikkelingssamenwerking, maar wil ook een baken zijn voor de ontwikkelingssector: in een tijd waarin ontwikkelingssamenwerking onder vuur ligt, bieden de redacteuren van Vice Versa naast kritische analyses, ook antwoorden op de soms te populistische kritiek op de ontwikkelingssector.

Abonnement verlengen

Het is een rol die naar mijn mening noodzakelijk is en sowieso welke zichzelf respecterende sector heeft geen eigen vakblad? Ik hoop dat de lezers van Vice Versa de inspanning van de redactie waarderen, dat ze hun abonnement verlengen, maar vooral ook dat al die nieuwe lezers, die de afgelopen week de website bezochten hun waardering voor de berichtgeving tot uiting brengen door een abonnement te nemen.

En dan een laatste oproep, ditmaal gericht aan die allianties die voor de komende jaren kunnen rekenen op de steun van het ministerie en hun budget zien groeien: de afgelopen jaren heeft het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking, net als al die andere initiatieven op het vergroten van het bewustzijn in Nederland, kunnen rekenen op de steun van de traditionele medefinancieringsorganisaties (Cordaid, ICCO, Hivos, en Oxfam Novib). Het zijn deze organisaties die het hardst zijn getroffen door het MFS-2: zij moeten namelijk fors bezuinigen.

Ik hoop dat de allianties die veel geld hebben gekregen van het ministerie zich realiseren dat die rol nu niet meer alleen door de traditionele medefinancieringsorganisaties kan worden gedragen. Dat zij zich realiseren dat ook zij een veel grotere rol moeten nemen in het investeren in het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland.

Wij zijn van mening dat investeren in het behoud van draagvlak ook betekent dat er onafhankelijke journalistieke berichtgeving over deze thematiek moet blijven bestaan. Ik reken dus op de 10 allianties die meer geld krijgen dat ook zij een organisatieabonnement voor hun medewerkers afsluiten.

Bij voorbaat dank namens de redactie

Stefan Verwer, uitgever Vice Versa: het enige onafhankelijke vakblad over ontwikkelingssamenwerking in Nederland

Auteur
Stefan Verwer

Datum:
08 november 2010
Categorieën: