Dirk Elsen (SNV) grootverdiener onder directeuren in OS

RTL Nieuws maakte afgelopen maandag 20 september hun onderzoeksresultaten bekend naar de directeur salarissen in de ontwikkelingssector. Een directeur met een 40-uurscontract mag vanaf 2011, 137.000 euro verdienen. De directeur van SNV, Dirk Elsen, verdient bruto 155.000 euro en daarmee de helft meer dan directeur Ron van Huizen van Terre des Hommes. Is het salaris van Dirk Elsen nu zo hoog of dat van Ron van Huizen zo laag? En schaadt het salaris van Elsen de hele ontwikkelingssector?

Sinds begin zomer is de deksel van de put. Directiesalarissen van onder andere ontwikkelingsorganisatie SNV werden onder vuur genomen. Reden voor demissionair minister Maxime Verhagen om een onderzoek in te stellen naar deze topsalarissen in de sector ontwikkelingssamenwerking.

RTL Nieuws presenteerde nog voordat de minister de resultaten bekendmaakt een eigen onderzoek. Daarbij ging het uit van de norm die vanaf 2011 geldt en gebaseerd is op het salaris van de directeur generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De DG-norm voor volgend jaar is 124.073 euro uitgaand van een 36-urige werkweek. Organisaties die zich niet aan deze norm houden, raken in het nieuwe medefinancieringsstelsel hun subsidie kwijt.

Uit de 81 door RTL onderzochte jaarverslagen blijkt dat bijna een kwart van de topmannen van de goede doelen meer dan 100.000 euro per jaar verdient. Bijna de helft van de directieleden zit op jaarbasis tussen de 70.000 en 100.000 euro. Het laatste kwart verdient minder dan 70.000 euro per jaar.

SNV’s directeur salaris

In een reactie op de gepresenteerde cijfers van RTL geeft Edu Willemse persvoorlichter van SNV, aan dat hij geen discussie wil aangaan met de media over het volgens sommigen exorbitante salaris van Dirk Elsen ‘ Wij kiezen ervoor de dialoog aan te gaan met het ministerie en met ambtenaren te spreken’, aldus Willemse. ‘Dit zal worden uitgesteld tot na de formatiebesprekingen van demissionair minister Verhagen.’

Wel verwijst Willemse door naar de Nederlandstalige website van SNV waar een toelichting wordt gegeven op het salaris van Dirk Elsen. Uit deze blijkt dat SNV zowel de code Wijffels, inzake beloningen van directeuren, als de DG-norm niet hanteert om de reden dat SNV buiten het MFS stelsel valt en geen lid is van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI).

Als het aan minister Verhagen ligt komt SNV in de toekomst niet met deze argumenten weg. In zijn kamerbrief van 17 mei jl. geeft Verhagen namelijk aan  dat het wel te verwachten is  dat de DG-norm ook voor SNV zal gaan gelden, mocht er na 2015 een nieuwe subsidieovereenkomst met de organisatie worden gesloten.

Transparantie

Ron van Huizen, directeur van Terre des Hommes, windt zich op over de opvallend hoge salarissen aan directeuren binnen ontwikkelingssamenwerking. Hij geeft aan dat het salaris van Dirk Elsen hem zeker niet aanlokkelijk in de oren klinkt. ‘Als directeur in deze sector moet je er rekening mee houden directeur te zijn van goede doelen en de normen die hieraan verbonden zijn.’

Van Huizen spreekt echter niet alleen over SNV maar over de gebrekkige transparantie van directiesalarissen bij veel organisaties. ‘Verslaglegging van directiesalarissen moet gebeuren in de jaarverslagen, vaak is er echter een loep nodig om dit terug te vinden zo erg zijn deze cijfers verstopt. Dit kan veel transparanter. Ook in de lijst van RTL Nieuws ontbreken gegevens van organisaties, terwijl dit maakt dat het gehele plaatje anders zou kunnen zijn.  Het is van belang te weten wat er aan pensioenpremies en werkgeverslasten, eindejaarsuitkeringen, onkostenvergoedingen en aantal werkuren moet worden bijgeteld,’ zo benadrukt Van Huizen.

Voor fondsenwervende organisaties worden CBF en VFI door Van Huizen aangewezen als de verantwoordelijke partijen in de controle hiervan. ‘CBF en VFI zijn dit naar mijn mening verplicht als certificaat verstrekkers en zouden certificaten ook moeten intrekken wanneer de gegevens niet op orde zijn’.

Imago van de sector

Zowel Edu Willemse als Ron van Huizen denken dat de publiciteit omtrent de topsalarissen binnen ontwikkelingssamenwerking slecht zullen zijn voor de sector. Willemse geeft aan: ‘Het mag duidelijk zijn dat wij het vervelend vinden om in de media onder vuur te liggen. Wij zullen er dan ook alles aan doen om te laten zien dat wij een grote professionele organisatie zijn. Het is erg vervelend en zal wellicht ook een impact hebben op de gehele sector.’ Ron van Huizen is meer uitgesproken: ‘Ik denk dat het heel erg slecht is voor de sector. Het blijkt wel, de geest is uit de fles, dit zal nog nasleep krijgen. De sector heeft dit aan zichzelf te wijten.’

Auteur
Iris Gardien

Datum:
22 september 2010
Categorieën: