Reactie Prinsjesdag: ‘Nadruk op gedeeld belang in os-begroting belangrijk’

De begroting voor ontwikkelingssamenwerking die tijdens Prinsjesdag gepresenteerd werd bevat zoals verwacht geen grote verrassingen. Wel biedt de begroting enkele belangrijke vooruitzichten over ontwikkelingssamenwerking. Alexander Kohnstamm, directeur van Partos, wijst op de passage over het belang van ontwikkelingssamenwerking: ‘Belangrijk vind ik dat het Ministerie de nadruk legt op de noodzaak (geen luxe of ‘linkse hobby’) van Internationale Samenwerking, zowel vanuit morele zin maar zeker ook vanuit een visie op gedeelde belangen.’

Kohnstamm verwijst naar onder meer deze passage in de begroting: Burgerschap houdt niet op bij de landsgrenzen. Veel zaken die een direct Nederlands belang raken hebben een internationale dimensie. De regering hecht dan ook zeer aan de bevordering van het besef van burgerschap over de grenzen heen. Een actief buitenlands beleid is geen luxe maar noodzaak.

Een belangrijk signaal volgens Kohnstamm: ‘We hebben als burgers op allerlei manieren een rol te spelen en het bevorderen van wereldburgerschap in een globaliserende wereld is in ieders belang. Ook de referenties in de Troonrede aan de noodzaak om de blik ook op buiten te richten zijn, zij het summier, belangrijk.’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kwam na de presentatie van de begroting met een persbericht naar buiten dat er een bedrag van 4 miljard naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Dit lijkt een forse besparing maar het budget voor ontwikkelingssamenwerking (ODA) komt van verschillende ministeries en dus is het totale bedrag hoger. Ook Alexander Kohnstamm wijst er op dat de norm van 0,8 procent van het BNP niet is losgelaten:  ‘Anders dan het nieuwsbericht van BuZa lijkt te suggereren, blijven de ODA-bestedingen op peil: ruim 5 miljard in totaal, waarvan 4 miljard van de begroting van Buitenlandse Zaken. We blijven op 0,8% van het Bruto Nationaal Product en daar zijn wij uiteraard blij mee.’

Door de stijging van het BNP ten opzichte van vorig jaar komt het budget voor ontwikkelingssamenwerking zelfs wat hoger uit. Kohnstamm: ‘In absolute zin is het zelfs een kleine stijging, waarbij ik me wel de vraag stel waarom er (zij het bescheiden) op noodhulp en (al forser, 10 miljoen) op reproductieve gezondheidszorg bezuinigd lijkt te worden. Ook zullen we goed in de gaten moeten houden of de ontwikkelingsrelevantie van alle bestedingen wel hard gemaakt kan worden.’

In de begroting wordt een sterke nadruk gelegd op het belang van rapporteren over ontwikkelingssamenwerking. Een positieve passage volgens Kohnstamm: ‘Een goede overweging uit de BuZa-begroting gaat over het communiceren over de resultaten die met ontwikkelingsgelden worden behaald. We moeten daarin echt stappen zetten, onder anderen in het belangrijke proces van de Resultaten Rapportage. Tegelijkertijd moeten we ook bescheiden blijven over de (on)mogelijkheid om de precieze effectiviteit van iedere Nederlandse euro tot in de puntjes te volgen.’