Miljoenennota: Meer geld voor ontwikkelingssamenwerking

Dinsdagmiddag presenteerde het demissionair kabinet de rijksbegroting voor 2011, waaronder de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. Duidelijk is dat de norm van 0,8 procent van het BNP gehandhaafd blijft en doordat de raming van het BNP licht opwaarts is bijgesteld, komen de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking hoger uit dan vorig jaar werd verwacht.

In 2011 komt het percentage van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking uit op een bedrag van ruim 4,9 miljard euro. In 2010 was dit nog 4,7 miljard. Mede doordat Nederland 310 miljoen aan klimaathulp geeft (voor de periode 2010-2012) komt het bedrag voor ontwikkelingssamenwerking hoger uit: 5,04 miljard.

Behalve over geld staan er ook een aantal inhoudelijke opmerkingen over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid in de Miljoenennota. Zo stelt het document dat het belangrijk is kritisch te blijven kijken naar het functioneren van de internationale organisaties (Verenigde Naties en Wereldbank): ‘Nog steeds wordt de stem van ontwikkelingslanden onvoldoende gehoord in deze organen. Nederland blijft daarom een stuwende rol spelen bij de hervormingen van deze instituties’, aldus de Miljoenennota. Draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland wordt eveneens  als belangrijk aangemerkt: ‘Politiek en maatschappelijk draagvlak voor het belang van internationale thema’s en actieve betrokkenheid van burgers is cruciaal’. Daarnaast is er in de miljoenennota veel aandacht voor de manier van rapporteren over ontwikkelingssamenwerking.

In de troonrede stelde de Koningin dat de financieel-economische crisis nog eens duidelijk heeft gemaakt hoe verweven Nederland is met de wereld om ons heen. ‘In contacten met onze partners en internationale organisaties hebben de bestrijding van armoede in de wereld, de duurzaamheid van onze planeet, versterking van mensenrechten en internationale vrede en veiligheid een centrale plaats. De inzet van Nederland tijdens de afgelopen G20 en Europese topconferenties is mede in dat licht te bezien’, aldus de Koningin.

Auteur
Thomas Hurkxkens

Datum:
21 september 2010