Oxfam Novib gaat personeel ontslaan

Na ICCO gaat ook Oxfam Novib  decentraliseren. Het hoofdkantoor in Den Haag wordt kleiner en er verdwijnen minimaal 45 arbeidsplaatsen. Ook zal er bezuinigd moeten worden op de steun aan partnerorganisaties.

Op donderdag 24 juni heeft directeur Farah Karimi het personeel van Oxfam Novib ingelicht over de bezuinigingsplannen. Hoewel de deadline voor de tweede ronde van het MFS-kader pas op 1 juli is, gaat OxfamNovib nu al uit van minder overheidsubsidie.  Dat betekent dat er vanaf 2011 minder geld beschikbaar zal zijn.  Hierdoor zullen er minimaal 45 van de 330 voltijdsbanen verdwijnen op het hoofdkantoor in Den Haag. Ook zal er vanaf  2011 minder geld besteed kunnen worden aan de ondersteuning van Oxfam Novib’s partnerorganisaties in ontwikkelingslanden.

In een verklaring stelt Oxfam Novib dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking en de bereidheid tot internationale samenwerking onder druk staat. Het komt er daarom nu op aan om effectiever en efficiënter om te gaan met de middelen die voorhanden zijn en om creatiever en ondernemender te zijn in het verwerven van fondsen.

Ook zal Oxfam Novib nu nog meer gaan internationaliseren. Dat betekent dat de organisatie haar werk nog veel nauwer gaat afstemmen met de andere Oxfams. In elk land waar de organisatie werkt wordt het Oxfam Novib landenprogramma in één gezamenlijk Oxfamprogramma geïntegreerd. Er zal ook samengewerkt gaan worden met andere Oxfams vanuit één veldkantoor waardoor ook de kosten gedeeld worden. Daarnaast vindt de uitvoer van het landenbeleid niet langer  vanuit Den Haag plaats, maar vanuit een veldkantoor in het land waar OxfamNovib werkt. Het hoofdkantoor van Oxfam Novib in Den Haag zal dus kleiner worden, de aanwezigheid in het veld door deze decentralisatie groter.  ‘We moeten onze organisatie toekomstbestendig maken, weerbaarder en wendbaarder. Dat we daarnaast ook noodgedwongen moeten bezuinigen is zeer pijnlijk. Pijnlijk voor Oxfam Novib medewerkers en pijnlijk omdat we daardoor minder mensen in ontwikkelingslanden, die het harder dan ooit nodig hebben, kunnen ondersteunen’, aldus Farah Karimi.

In een gesprek met de Volkskrant voegt de directeur van Oxfam Novib daar nog aan toe om meer in te gaan spelen op het verschijnsel van ‘ doe-het-zelvers’,  de mensen die een eigen project willen opstarten. Wel moeten deze aansluiten bij thema’s die Oxfam Novib zelf geselecteerd hebben. Het gaat daarbij om landbouw, klimaat, handel, vrouwenrechten en financiële dienstverlening. ‘We haken in op een trend: organisaties willen nauwer betrokken worden bij de besteding van hun geld. Ze willen meer medezeggenschap, ze zien donaties niet graag terugkomen in een grote pot. Daarom hebben we het “fonds op naam” in het leven geroepen en werken we samen met een jonge en vernieuwende organisatie als de 1%club. Die koppelt via de eigen website personen aan een project.’

Auteur
Marc Broere

Datum:
25 juni 2010