Bijeenkomst: Internationale solidariteit of eigenbelang?

De campagnes van ‘rechts’ laten geen twijfel: de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking staat op de tocht. De VVD is kritisch ten aanzien van het Nederlandse beleid, de PVV wil het zelfs helemaal afschaffen. Ook vanuit wetenschappelijke hoek zwelt de kritiek aan. Het is al lang geen taboe meer om – zoals de WRR recent in opdracht van de regering deed – naar het effect van ontwikkelingssamenwerking te vragen. Komt het geld wel aan bij de mensen die het nodig hebben? Werkt het niet contraproductief?

Door de economische crisis en de daarmee gepaard gaande oplopende staatstekorten zijn deze vragen actueler dan ooit te voren, juist ook voor de PvdA. De tijd van onvoorwaardelijke internationale solidariteit is voorbij. ‘Een rechtvaardiger wereld is ook een kwestie van eigenbelang’, zo staat er in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Is dit geen ongekend harde toon voor de sociaal-democraten? Of heeft de PvdA altijd al oog gehad voor het effect van ontwikkelingssamenwerking, al dan niet uit eigenbelang?

Op vrijdagmiddag 4 juni, vlak voor de verkiezingen, organiseert de werkgroep Geschiedenis van de WBS een discussiebijeenkomst over ontwikkelingssamenwerking in heden en verleden. Hoe heeft het (sociaaldemocratische) ontwikkelingsbeleid er eerder uitgezien, en welke argumenten en ideeën speelden toen de hoofdrol?

De middag wordt geleid door Peter Heintze, voorzitter van de Evert Vermeerstichting. Peter Malcontent (Universiteit Utrecht) opent de bijeenkomst met een kort overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Jan Pronk zal vervolgens terugblikken op zijn periodes als minister van ontwikkelingssamenwerking (1973-1977, 1989-1998) en de sociaal-democratische visies in die periodes. Tot slot zal Paul Hoebink (Radboud Universiteit Nijmegen) reflecteren op de weerslag van dit verleden op de ontwikkelingssamenwerking in Nederland in het heden. Daarnaast verzorgt John Jansen van Galen (journalist en schrijver) een column. De middag wordt afgesloten met een publieksdiscussie.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst en de werkzaamheden van de Werkgroep Geschiedenis verwijzen wij u naar de site www.wbs.nl.

Locatie: auditorium van het Nationaal Archief*, Den Haag

Datum en tijd: vrijdag 4 juni, 14.00-16:30 uur (borrel na afloop)

Toegang: gratis, aanmelden via wg-geschiedenis@wbs.nl

Auteur
Ilse Zeemeijer

Datum:
06 mei 2010
Categorieën: