Discussie: Politiek zonder Grenzen

De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan voor de deur. Op 9 juni zullen ruim 12 miljoen burgers hun stem uitbrengen op één van de vele politieke partijen die ons land rijk is. Daarbij kan ook gekozen voor tientallen kandidaten met een migrantenachtergrond. Tijdens deze bijeenkomst gaan kandidaat-kamerleden in gesprek met elkaar en het publiek.

In het afgelopen decennium is het aantal migranten in de Tweede Kamer sterk toegenomen. Ook voor de komende verkiezingen staan er opnieuw veel Nederlanders met een migrantenachtergrond op de kandidatenlijsten. Migranten zetten zich steeds vaker actief in voor de Nederlandse samenleving, niet alleen in de politiek, maar ook in migrantenorganisaties. Deze groepen migranten kunnen elkaar enorm inspireren op de weg naar een divers en energiek Nederland. In de praktijk ontmoeten zij elkaar te weinig.

Daarom organiseren Stichting Oikos en Stichting Mondiale Samenleving (SMS) in samenwerking met het Migranten Consortium en Cordaid deze unieke bijeenkomst. Kandidaten voor de Tweede Kamer met een migrantenachtergrond en oude en nieuwe Nederlanders die actief zijn in het maatschappelijk middenveld gaan tijdens deze bijeenkomst met elkaar in dialoog. Hierbij staan kennismaking en elkaar inspireren centraal.

Vertegenwoordigers uit de politiek en uit migrantenorganisaties delen hun visie op de toekomst en gaan daarover in discussie. Het doel van deze kennismaking en uitwisseling is om in de toekomst permanent met elkaar in dialoog te blijven. De bijeenkomst is een open dialoog en een oplossingsgerichte discussie. Samen proberen we inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor de toekomst.

Zowel nieuwe als oude Nederlanders zijn van harte welkom op deze avond! Opgeven kan door een mail te sturen naar Stichting Oikos of te bellen naar het secretariaat (030-2361500).

18.30 – 21.00 uur | Felix Meritis, Keizersgracht 324 | Stichting Oikos

Auteur
Ilse Zeemeijer

Datum:
06 mei 2010
Categorieën: