‘Adopteer een SDG’: méér dan zes maanden vrolijke aandacht

Komende woensdag en donderdag staat de begrotingsbehandeling van minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op de agenda. Volgens Linde-Kee  van Stokkum is het initiatief ‘Adopteer een SDG’ een goede gelegenheid om scherpte in de begrotingsbehandelingen aan te brengen.

Het zingt al een tijdje rond in de Tweede Kamer, de campagne ‘Adopteer een SDG’. Het initiatief van Building Change telt inmiddels 23 adoptieouders. 23 enthousiaste Tweede Kamerleden die één of meerdere Sustainable Development Goals (SDGs) hebben geadopteerd voor een periode van zes maanden. Met deze adoptie verbinden zij ‘hun’ SDG(s) op een zichtbare en concrete manier aan hun politieke werk. De begrotingsbehandelingen zijn van start, een uitstekende gelegenheid voor de Kamerleden om zich in te zetten voor ‘hun’ SDG(s) en scherpte aan te brengen in het Nederlands overheidsbeleid.

‘Adopteer een SDG’, wat is dat?

Wat begon als een idee voor een ludieke campagne om meer politiek leven rondom de SDGs te genereren, groeide uit tot een deelname van inmiddels 23 enthousiaste Tweede Kamerleden van acht verschillende politieke partijen uit 11 parlementaire commissies. Samen adopteren ze 16 van de 17 SDGs.  Deze Tweede Kamerleden worden proactief gemonitord door een breed scala aan maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn op de thema’s van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Nog een kleine 13 jaar tot 2030. Het jaar waarin we extreme armoede hebben uitgebannen. Honger zijn tegengegaan en duurzame landbouw tot de norm hebben gemaakt. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen hebben gerealiseerd. De transitie naar hernieuwbare energie hebben volbracht. Dat komt niet vanzelf. Om dit te behalen, is een positief politiek klimaat in Nederland cruciaal. Zodat de politiek, samen met de private sector, maatschappelijke organisaties en de financiële sector, deze doelen gaat behalen. Daarom dus ‘Adopteer een SDG’, om de Tweede Kamerleden bewust te maken van de uitdagingen hier in Nederland en daarbuiten.

Echter, uiteindelijk gaat ‘Adopteer een SDG’ niet over zes maanden vrolijke aandacht voor deze doelen. Het realiseren ervan vraagt om forse veranderingen. Want ondanks dat Nederland er relatief goed voor staat om in 2030 de doelen te behalen, zijn er nog grote uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbescherming, de transitie naar hernieuwbare energie, onze voetafdruk elders in de wereld en economische en sociale ongelijkheid.

SDGs centraal

Alle​ ​reden​ ​voor​ ​een​ ​krachtiger beleidsinspanning. Daarom een oproep aan al onze adoptieouders: ​Breng​ ​scherpte​ ​aan​ ​in​ ​de​ Nederlandse ​inzet​ ​voor​ ​het realiseren van de SDGs.​ Allereerst ze centraal te stellen in het overheidsbeleid. De​ ​coördinatie van​ ​de​ ​ doelen​ ​ligt, volgens de portefeuilleverdeling van het nieuwe kabinet,​ ​opnieuw bij de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.​ Het realiseren van wereldwijde duurzame ontwikkeling is echter een verantwoordelijkheid van het hele kabinet. Het is aan de Tweede Kamer om minister Kaag en haar collega’s op deze verantwoordelijkheid te wijzen en te blijven wijzen.

Paris proof beleid

Maar ook thematisch is het aanbrengen van scherpte hoognodig. Zo vereist het ​Klimaatakkoord​ ​van​ ​Parijs​ ​een overheidsbeleid​ dat geheel Paris proof gemaakt wordt​. Dat betekent o.a. de vergroening van ​investeringen in​ ​ontwikkelingslanden​. Zo​ ​laat​ ​de​ ​recente​ ​beantwoording​ ​van​ ​Kamervragen​ ​zien​ ​dat​ ​een substantieel deel ​van​ ​het ​ ​exportkredietverzekeringsbudget ​van​ ​de​ ​Nederlandse​ ​overheid kan​ ​worden​ ​toegeschreven​ ​aan​ ​fossiele​ ​brandstoffen.​ ​Veel​ ​van​ ​de​ ​verzekerde projecten​ ​vinden​ ​plaats​ ​in​ ​ontwikkelingslanden.​ ​ Een​ ​bredere​ ​analyse​ ​van​ ​de (export)ondersteuning​ ​van​ ​de​ ​overheid​ ​aan​ ​de​ ​fossiele​ ​energiesector​ is nodig en ​moet uitmonden​ ​in​ ​het​ ​versneld​ ​afbouwen​ ​van​ ​de​ ​Nederlandse​ ​financiële​ ​deelname in​ ​fossiele​ ​energieprojecten.

Meer dan alleen duurzame palmolie

Ook de Nederlandse inzet ​voor​ ​verduurzaming​ ​van​ ​internationale waardeketens​ ​vraagt om fors meer inspanningen. ​Inmiddels wordt 90 procent van de palmolie duurzaam ingekocht, aldus de meest recente voortgangsrapportage over beleidscoherentie voor ontwikkeling. Maar palmolie die gebruikt wordt om biobrandstoffen te maken, zorgt nog steeds voor ernstige ontbossing in Azië. Een​ ​waardeketen​ ​die​ ​zeker​ ​zo​ ​belangrijk​ ​is​ ​om​ ​te​ ​verduurzamen,​ ​is​ ​​soja​.​ ​ Vanuit​ ​lokale​ ​gemeenschappen​ ​en​ ​Ngo’s​ ​uit​ ​landen​ ​als​ ​Brazilië,​ ​Paraguay​ ​en Argentinië​ ​komt​ ​de​ ​oproep​ ​aan​ ​internationale​ ​marktpartijen​ ​om​ ​niet​ ​bij​ ​te​ ​dragen​ ​aan​ ​verdere ontbossing​ ​ten​ ​bate​ ​van​ ​sojateelt,​ ​zelfs​ ​als​ ​het​ ​legaal​ ​mag​ ​van​ ​de​ ​overheden​ ​van desbetreffende​ ​landen. Weliswaar​ ​importeert​ ​de​ ​Nederlandse​ ​zuivelsector​ ​inmiddels​ ​alleen​ ​RTRS gecertificeerde​ ​soja,​ ​maar​ ​de​ ​varkens-​ ​en​ ​pluimveesector​ ​nog​ ​niet​ ​voor​ ​zover het de productie van vlees en eieren betreft voor de export.

Zomaar twee voorbeelden die laten zien dat er geen reden is om tevreden achterover te leunen, maar juist alle aanleiding geven om extra actie te ondernemen.

Begrotingsbehandeling

De verschillende begrotingsbehandelingen bieden een uitgelezen kans voor de adoptieouders om zich in te zetten voor de forse veranderingen die rondom ‘hun’ SDG(s) noodzakelijk zijn en scherpte aan te brengen in het Nederlands beleid op deze thema’s. En dat hopen we dan ook duidelijk terug te zien bij de begrotingsbehandelingen. Via www.sdgnederland.nl en Twitter blijf je op de hoogte van de politieke inzet van de Tweede Kamerleden.

 

Auteur
Linda-Kee vam Stokkum

Datum:
20 november 2017
Categorieën: