Brief aan de lezer

Brief aan de lezer – Marc Broere’s laatste column voor de zomervakantie

Beste lezer,

De eerste helft van 2017 is voorbij; de meeste mensen maken zich op voor een welverdiende zomervakantie. Het waren turbulente maanden met een Amerikaanse president die zich er niet voor schaamde het klimaatverdrag van Parijs op te zeggen en een inreisverbod voor mensen uit een aantal moslimlanden in te voeren; met spannende verkiezingen in Nederland en een moeizame formatie die nog gaande is; met het conflict in Syrië dat nog altijd veel slachtoffers maakt en met het onderwerp migratie dat de gemoederen van de politiek en burgers bezighoudt.

Maar gelukkig waren het ook maanden waarin de beweging van progressieve tegenmacht in de Verenigde Staten en Europa toenam, waarin rechts-populistische partijen minder grote verkiezingsoverwinningen behaalden dan verwacht en waarin burgers die het goede met de wereld voorhebben elkaar steeds vaker wisten te vinden.

Ook wij zochten dit half jaar onze weg binnen deze ontwikkelingen. Vice Versa is het journalistieke platform dat gaat over de impact van de wereld op Nederland en de impact van Nederland op de wereld – daarin zit onze naam al mooi verweven. We willen een platform en een beweging zijn van mensen die zich de wereld aantrekken en de rol van Nederland daarin; mensen met interesse in vraagstukken als internationale samenwerking, migratie, ongelijkheid, diversiteit, nieuwe vormen van economie, klimaat en de rol van maatschappelijke organisaties en burgers wereldwijd.

We voerden deze maanden een aantal mooie projecten uit, met ons kennisdossier en congres over hulp en handel als hoogtepunt, evenals de reeks artikelen in het kader van ‘Idealen delen’ – over de diepere drijfveren van mensen. Evenmin mag ik ons verkiezingsdebat vergeten, waarbij we in debat gingen met woordvoerders van politieke partijen over de toekomst van internationale samenwerking. Verder was er onze vertrouwde serie masterclasses door oud-minister Jan Pronk en onze nieuwe masterclass ‘Macht, milieu en globalisering’ door de drie jonge masters Dirk-Jan Koch, Bram Büscher en Barbara van Paassen. En tot slot de voltooiing van onze prachtige nieuwe website.

We merken steeds meer dat het in deze tijden van belang is om mensen met elkaar te verbinden en bijeen te brengen – mensen die werken bij oude en nieuwe spelers binnen de internationale samenwerking, maar ook zij die geïnteresseerd zijn in mondiale vraagstukken. De wereld zit Nederland steeds meer op de huid en er is behoefte aan verdieping, reflectie, duiding van het nieuws en ontmoeting met gelijkgestemden.

Activiteiten in het najaar

We kijken alweer vooruit naar de tweede helft van 2017. Er staat een keur aan activiteiten op het programma, de meeste samen met partners die ze mogelijk maken en met ons meedenken. Ik licht een tipje van de sluier op.

In augustus geven we een tijdschrifteditie uit, met daarin onder meer een katern over hulp en handel, een kritisch essay over de opkomende beweging van effectief altruïsme en een reportage over hoe Rotterdam werkt aan de nieuwe ontwikkelingsagenda (aan de ‘duurzame doelen’). Daarna, in september en oktober, houden we thematische bijeenkomsten over tegenmacht, waaronder een festival over fossiele energie. Wat heeft de Hemwegcentrale in Amsterdam te maken met de kolenproblematiek in Colombia en Zuid-Afrika en hoe kunnen activisten hier en daar van elkaar leren en elkaar inspireren? Ook organiseren we in die maanden een drietal avonden over de rol van de wetenschapper in het publieke debat over mondiale zaken. Eind november willen we de tweede editie van ‘De Nacht van de Tegenmacht’ houden: een spetterend festival over wereldwijde burgermoed.

In september starten we eveneens een reeks Global Health Cafés en een kennisdossier op onze website over mondiale gezondheid. Ook organiseren we voor onze leden vanaf september iedere maand een ‘mondiaal café’, op een vaste dag en op het KIT, met telkens een inspirerende gast.

Ten slotte noem ik twee masterclasses die in ontwikkeling zijn.

De eerste gaat over mondiale journalistiek en verhalen vertellen. We wisten hiervoor drie van de grootste toppers in Nederland op het gebied van documentaires, literaire non-fictie/reisverhalen en oorlogsjournalistiek te strikken. In zes sessies delen zij hun ervaringen over hoe je de verre wereld dichterbij kan halen door verhalen. In het bijzonder gaan ze ook in op de vraag hoe je daarbij framing en het oproepen van vijandbeelden kunt voorkomen. Een masterclass voor journalisten èn niet-journalisten.

De eerste masterclass die eind september van start gaat, en waarvoor de werving zo vlug mogelijk begint, is gewijd aan leiderschap in een veranderende wereld. Zeven vrouwen, die inspirerende leiders zijn in hun eigen vakgebied (politiek, wetenschap, maatschappelijke organisaties, de financiële sector en de overheid), geven ieder een masterclass over leiderschap dat verder gaat dan het managen van mensen alleen. Over leiderschap dat mensen inspireert om bij te dragen aan een verbindende, inclusieve en duurzame (mondiale) samenleving. Ze zullen ook hun eigen leermomenten en gemaakte keuzes delen. Een masterclass voor vrouwen en nadrukkelijk ook mannen.

Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen en ons journalistieke platform over mondiale samenwerking steunen, word dan nog voor de vakantie lid van Vice Versa.  Het kost slechts 4 euro per maand. Bent u al lid, dan namens ons veel dank daarvoor. We hopen u ook binnenkort op een van onze bijeenkomsten te zien.

Een fijne vakantie gewenst, van harte.

Marc Broere,

hoofdredacteur Vice Versa

Auteur
Marc Broere

Datum:
07 juli 2017