Siri Lijfering nieuwe voorzitter IDleaks

Na meer dan drie jaar voorzitter te zijn geweest van IDleaks- een initiatief dat zich in zet voor genuanceerdere beeldvorming rondom ontwikkelingssamenwerking- vindt Tabitha Gerrets het tijd om het stokje over te dragen. Vice Versa redacteur Siri Lijfering is vanaf deze week de nieuwe voorzitter. Als collega stelde ik haar 5 vragen over haar rol als voorzitter en hoe zij de toekomst ziet van IDleaks.

In 2011 richtte Tabitha Gerrets IDleaks op met het doel ten strijde te trekken tegen het vaak ongefundeerde beeld over ontwikkelingssamenwerking. Voor dit idee won zij toentertijd de ‘Jong OS Innovation Award’. Inmiddels is IDleaks uitgegroeid tot een platform van meer dan 400 leden die in het debat over beeldvorming een belangrijke rol speelt.

Siri Lijfering is naast haar nieuwe functie als voorzitter van IDleaks sinds 2012 werkzaam bij Vice Versa, het vakblad over ontwikkelingssamenwerking. Hier ging zij aan de slag na haar master in International Development aan de universiteit van Edinburgh waar zij cum laude afstudeerde.

Gefeliciteerd met je nieuwe positie Siri, kun je vertellen waar IDleaks precies voor staat?

Enthousiast begint Siri te vertellen. ‘IDleaks is een platform, of eigenlijk een beweging van mensen binnen en buiten de ontwikkelingssector die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingssamenwerking. Ons hoofddoel is burgers beter te informeren over en meer te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. Om dit doel te behalen is het belangrijk om het probleem van ongenuanceerde beeldvorming van verschillende kanten benaderen.

Hieraan werken wij met een aantal werkgroepen. Imaging in Aid & Media is tot nu toe de meest actieve werkgroep. Deze werkgroep houdt zich bezig met de beeldvorming over ontwikkelingssamenwerking die door de media en maatschappelijke organisaties wordt uitgedragen. Een voorbeeld van wat we met deze werkgroep gerealiseerd hebben is het opstellen van een Communicatiecode, die organisaties concrete handvaten biedt om zelf na te denken over het beeld dat ze uitdragen.

De werkgroepen die nu in ontwikkeling zijn, zijn de Learn & Share werkgroep, die is opgericht om de kennis en het verhaal achter de ontwikkelingssamenwerking te delen, en de Involve &inform en Create groepen. Deze werkgroepen proberen echt de dialoog met mensen aan te gaan en proberen Nederlanders meer bij ontwikkelingssamenwerking te betrekken. Ze noemen zichzelf de Rechtzetters, omdat ze letterlijk het beeld dat mensen hebben recht proberen te zetten. Juist de combinatie tussen deze werkgroepen, waarbij het niet alleen maar zenden is van informatie, maar ook de dialoog met mensen aangaan, is belangrijk. Wat beweegt ze? Waar hebben ze vragen over? Die wederzijdse communicatie is essentieel,’ aldus Siri.

Waarom word jij nu de nieuwe voorzitter?

‘Al tijdens mijn studie en later met mijn ervaringen in de praktijk en met de media merkte ik dat de verschillende domeinen van wetenschap, praktijk, media en burger vaak niet goed op elkaar aansluiten. Dit heeft niet alleen het gevolg dat projecten minder effectief zijn dan ze zouden kunnen zijn, maar ook dat een vertekend beeld van ontwikkelingssamenwerking ontstaat.

Laten we eerlijk zijn’, vervolgt Siri, ‘het zijn al geen gemakkelijke tijden voor ontwikkelingssamenwerking; er is steeds minder politieke steun, er is minder geld beschikbaar, en ook het publiek wordt steeds kritischer. Daarom is het juist nu essentieel om die kloof te overbruggen en er met zijn allen achter te staan, en dat is precies waar IDleaks zich mee bezig houdt. Voor mij was het daarom een logische stap om mij bij IDleaks aan te sluiten.’

Is het voorzitterschap van IDleaks wel te combineren met je werk als redacteur bij Vice Versa?

‘Dat is een goede vraag, waar ik zelf ook goed over nagedacht heb en waarover ik ook een aantal keer gesproken heb met de hoofdredacteur en uitgever van Vice Versa. Het is denk ik vooral belangrijk om bewust te zijn van het feit dat ik naast voorzitter ook redacteur bij Vice Versa ben. Ik moet heel duidelijk en open communiceren wie ik ben, wie ik op een bepaald moment vertegenwoordig en wat mensen in die rol van mij kunnen verwachten. Vice Versa en IDleaks willen beiden mensen beter informeren over en het verhaal vertellen achter ontwikkelingssamenwerking, maar hebben daarin wel een andere insteek en andere doelgroep. Dus ik moet me wel bewust zijn van op welk moment in welke rol ik opereer.’

De aankomende Charity Cup op 7 juni. het jaarlijkse voetbaltoernooi van de ontwikkelingssector, brengt Siri al meteen in een lastig parket .‘Omdat ik jaren lang op hoog niveau gevoetbald heb (Siri was tot haar negentiende jeugdinternational in het Nederlands dameselftal, Red.) waren ze bij IDleaks blij dat ik, nu ik voorzitter ben, hun team tijdens het toernooi zou komen versterken. Maar Lokaalmondiaal wil mij als speler ook niet kwijt, dus dat zorgt voor een dilemma. Misschien moet ik dan maar voor beide partijen spelen, maar dan moet ik wel nodig wat aan mijn conditie doen!’, lacht Siri.

Welke koers wil jij als voorzitter inzettenmet IDleaks?

‘De afgelopen jaren is een duidelijke visie ontwikkeld over de richting die we met IDleaks op willen en wat we willen bereiken. Hier sta ik helemaal achter. In deze fase is het denk ik vooral van belang om hier verder aan te bouwen en concrete stappen te maken om de doelen die wij onzelf gesteld hebben te bereiken.’

Als voorbeeld van zo’n concrete stap noemt Siri de Golden Radiator Awards die IDleaks dit jaar in Nederland wil organiseren. ‘Deze zijn geïnspireerd op de Rusty Radiator Awards die door de studentenvereniging SAIH in Noorwegen is opgezet. Hierbij worden zowel goede als minder goede voorbeelden vertoond van campagnes van ontwikkelingsorganisaties. Met het organiseren van de Golden Radiator Awards wil IDleaks een positieve stimulans geven aan ngo’s om te laten zien hoe het ook anders kan en hoe een organisatie op een innovatieve en genuanceerde manier kan laten zien wat ze doen. Om niet alleen de ellende te laten zien, maar juist ook de nadruk te leggen op hoeveel moois er al is bereikt.’

Waar ga je nu als eerste mee aan de slag?

‘Allereerst wil ik gewoon IDleaks en haar leden beter leren kennen. Daarna gaan we verder met de lijn die we hebben ingezet met de verschillende werkgroepen. Daarbij moeten we de stem die we de afgelopen tijd in het debat verworven hebben behouden en de discussie over beeldvorming stevig op de agenda blijven zetten. Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen, want juist de samenwerking met andere organisaties en geïnteresseerden maakt ons zo sterk. Alles om het vertrouwen in ontwikkelingssamenwerking te herwinnen.’

Auteur
Marjolein Quist

Datum:
06 mei 2014