WTO conferentie krijgt verrassende wending (update)

Met de finish in zicht is er nog geen akkoord op Bali. Pas morgenochtend Indonesische tijd is er een nieuwe vergadering en wordt er meer bekend.

Terwijl er een overeenstemming leek te zijn over de tekst en de WTO conferentie een historisch akkoord kon afsluiten is er last minute toch nog een kink in de kabel gekomen.

Delegatieleden verlieten met een bedrukt gezicht de vergaderzaal en er heerst een verwarde sfeer in het conferentiecentrum, nu Bolivia, Cuba, Nicaragua en Venezuela hebben tijdens de Heads of Delegations meeting hebben aangegeven grote problemen te hebben met het onderhandelingsresultaat dat nu op tafel ligt.

In de onderhandelingen heeft Cuba tevergeefs geprobeerd om het Amerikaanse handelsembargo ter sprake te brengen, aangezien dit volgens de Cubanen in strijd is met de “transit”-regels in de handelsfacilitatietekst. De delegatie heeft verschillende malen voorstellen gedaan, maar hun voorstellen zijn steeds afgewezen. Als een reactie heeft de Cubaanse ambassadeur aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de tekst, waarbij zij dus gesteund wordt door collega-delegaties uit Bolivia, Nicaragua en Venezuela (oftewel de ALBA groep).Het is nu aan de directeur-generaal om een vervolgstap te bedenken om alsnog een akkoord te krijgen. Hij heeft de vergadering geschorst en informele consultaties zullen nu doorgaan. Om half 5 Balinese tijd zullen de Heads of Delegations weer bij elkaar komen.

Het zullen een aantal spannende uren worden en het blijft onzeker of de WTO-leden uit Bali vertrekken met een akkoord, wat de vastgelopen Doha Ontwikkelingsronde uit het slop moet trekken.

UPDATE: De Heads of Delegation meeting is net weer bij elkaar gekomen om te constateren dat Cuba nog steeds serieuze bezwaren heeft tegen de onderhandelingstekst. De bijeenkomst wordt morgenochtend voortgezet.

Lees alle artikelen over de WTO conferentie in ons dossier: http://www.viceversaonline.nl/dossiers/wto-conferentie-bali/

Auteur
Stefan Verwer

Datum:
06 december 2013
Categorieën: