Online project ‘Reframing the message?’ gaat van start

Komende maandag start het online project ‘Reframing the message?’ van Wilde Ganzen en Vice Versa. Tot eind januari wordt er op de website van Vice Versa gediscussieerd over framing en beeldvorming van ontwikkelingssamenwerking. Met als doel de discussie over dit onderwerp een stap verder te brengen. Wat kunnen we de komende weken allemaal verwachten en waarom?  

‘Zielige beelden van Afrikaanse kindjes met hongerbuikjes en vliegen in hun ogen, dat kan anno 2013 écht niet meer!’, zegt de één. ‘Maar als deze beelden nou het meeste geld opleveren is hier toch niets mis mee?’, brengt de ander hier tegenin. Organisaties als Wilde Ganzen, ID-leaks en U-pact bogen zich de afgelopen maanden al over de kwestie en recentelijk lag Save the Children onder vuur vanwege een campagnefilmpje waarin vooral een beeld van zieligheid en hulpeloosheid werd opgeroepen. De organisatie werd zelfs voor de klachtencommissie van Partos gedaagd omdat het filmpje in strijd zou zijn met de gedragscode van de brancheorganisatie. Volgens de klachtencommissie trof Save the Children echter geen blaam, een uitspraak die tot boze reacties leidde, vooral ook van prominenten uit de Afrikaanse diaspora die zich sindsdien ook steeds meer tegen de Nederlandse ontwikkelingssector lijken af te zetten.

Het voorbeeld laat zien dat het een discussie is waarover de emoties soms hoog kunnen oplopen. Maar ook een discussie die kansen biedt. In een tijd dat internationale samenwerking op steeds minder politieke en publieke steun kan rekenen, klinkt steeds vaker het geluid dat een andere, meer positieve en realistische beeldvorming de sector weer in een opwaartse spiraal kan krijgen. Maar om waardevolle verandering te realiseren is het belangrijk te kijken naar welke structurele oorzaken ten grondslag liggen aan de huidige beeldvorming en welke uitdagingen en kansen hierbij naar voren komen. Hoe ‘re-frame’ je internationale samenwerking? Is het tijd voor een ander beeld?

Zes weken, zes thema’s

Op basis van onderzoek, opiniebijdragen en interviews behandelen wij deze vraag aan de hand van zes thema’s:

1. Wat is (Re)framing?
In deze week zal de basis worden gelegd voor de volgende weken en het onderzoek dat wordt gedaan. Hierbij wordt er een context analyse geschetst waarin zowel het historisch perspectief naar voren komt en huidige ontwikkelingen worden meegenomen

2. De wereld achter de fondsenwerving en communicatie – Deel I
In de vele discussies en onderzoeken die in het kader van beeldvorming zijn gehouden komt de rol van fondsenwerving en communicatie naar voren als het belangrijkste spanningsveld in de campagnestrategie van organisaties. In deze week kijken wij hoe campagnes tot stand komen en welke keuzes hierbij worden gemaakt. Hierbij zoomen we vooral in op het dilemma van de werving versus inhoud.

3. De wereld achter de fondsenwerving en communicatie – Deel II
In deze week, direct na de Kerstvakantie,  staat de communicatie met de achterban centraal. Vanwege de huidige politieke ontwikkelingen en het sterk gekorte budget voor het maatschappelijk middenveld zijn maatschappelijke organisaties genoodzaakt zich nog dieper te wortelen in de samenleving en de relatie met de achterban te versterken.

4. De inzet van ambassadeurs voor ‘het goede doel’
De rol van beroemdheden als ambassadeurs van ontwikkelingsorganisaties wordt deze week onder de loep genomen. Vanuit welke motivatie verbinden zij zich met een goed doel en welke strategie ligt ten grondslag aan het ambassadeurschap voor ontwikkelingsorganisaties?

5. Afrika is (g)een land
In de beeldvorming die zowel ontwikkelingsorganisaties gebruiken als de media wordt Afrika afwisselend neergezet als the hopeful of the lost continent. Het is tijd dat het echte, eerlijke verhaal wordt verteld. Maar hoe doe je dat? En wiens verantwoordelijkheid is dit? Van ontwikkelingsorganisaties en het particulier initiatief of zou juist de media hier het voortouw in moeten nemen?

6. Beyond reframing
In de laatste week van het online debat gaan we aan de slag met de conclusies die uit de eerdere weken naar voren zijn gekomen en kijken we naar positieve en innovatieve initiatieven die nu plaatsvinden en kijken wij wat er nodig is om op deze positieve trend aan te sluiten en op die manier een positieve verandering teweeg te brengen.

De komende weken verkennen en verdiepen we de discussie over beeldvorming en bouwen we onze gezamenlijke kennis verder uit in de vorm van een levend document. Van 9 december tot 31 januari zal het Reframing the message debat op de website van Vice Versa verschijnen. Iedere week staat in het teken van één thema en wordt op verschillende manieren benaderd:

Prikkelend onderzoek

Iedere week start met een onderzoekverslag over het thema.  De bevindingen uit de analyses en gesprekken met experts op dit gebied worden gepubliceerd en bieden stof tot nadenken en discussie.

Spraakmakende opinie en scherpe discussie

We vragen om reacties op het onderzoeksverslag en er verschijnt een opiniestuk van een belangrijke speler uit de sector. Ook hebben we een vast panel dat iedere week een campagne onder de loep neemt. Wij moedigen iedereen aan om deel te nemen aan de open discussie en bouwen zo samen een levend kennisdossier over dit belangrijke thema op. Een kennisdossier waar organisaties iets aan hebben en waar ze mee voort kunnen. We hopen op commentaar op de stukken die op de website verschijnen en vragen iedereen mee te denken over vragen, campagnes en praktijkvoorbeelden.

Innovatieve initiatieven en ideeën

In de discussie laten we niet alleen experts uit de ontwikkelingssector en particuliere initiatieven aan het woord, maar geven ook innovatieve mensen van buiten de sector hun kijk op de zaak. Wat voor tips hebben zij voor ontwikkelingsorganisaties?

Kortom: Is het tijd voor een ander beeld?

Volg de komende weken het debat online, lees het onderzoek  en discussieer mee via  facebook of twitter:  #VVreframing en kom in februari naar het re-framing live event.

Auteur
Vice Versa

Datum:
08 december 2013
Categorieën: