Bijensymposium 6 juni Rotterdam

6 juni wordt in Rotterdam het symposium ‘Verbetering leefomgeving bijen en andere bestuivers in stedelijk gebied’ georganiseerd. Inrichters en beheerders van de openbare ruimte, bestuurders/beleidsmakers, volksvertegenwoordigers, (stads)ecologen en dak –en stadsboeren, volkstuinders en imkers zijn van harte uitgenodigd. Ook sponsors zijn welkom want de organisatoren van het symposium zijn nog naarstig op zoek naar sponsoring en fondsen om het symposium ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

Het symposium wordt mede georganiseerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op de website van het Jaar van de Bij is alles te lezen over het waarom van ‘het jaar’ en de activiteiten die in het land worden georganiseerd.

Sponsoring

De organisatoren van het symposium zijn overigens nog naarstig op zoek naar sponsoring en fondsen voor het op 6 juni te organiseren symposium. Hierover kan men contact opnemen met Wouter Bauman van het Rotterdams Milieucentrum.

Programma 6 juni

Sprekers o.a.:

– ‘Keynote speaker’ is de wethouder Duurzaamheid, Buitenruimte en Binnenstad, Alexandra van Huffelen over een bijvriendelijke stad

– de voorzitter Rotterdamse Bijenhouders vereniging het Ambrosiusgilde,

– Marco Hoffman van de Wageningen UR, de schrijver van de brochure ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’,

– Niels de Zwarte van Bureau Stadsnatuur Rotterdam: ecologische verbindingszones en bestuivers.

– Carien de Jonge, stadsimker en filosoof

Convenant Bij vriendelijk handelen

Van het symposium wordt ook gebruik gemaakt om het convenant van Jaar van de Bij 2012 te ondertekenen. Nils Berndsen (portefeuillehouder buitenruimte Deelgemeente Noord is de eerste Rotterdamse (deelgemeente)bestuurder die het ‘bijenconvenant’ zal ondertekenen. De tekst van het convenant is te lezen op de website van het Jaar van de Bij.

Dakakkerbijen

In de pauze van het symposium worden ook de bijenkasten op het dak van Het Schieblock onthuld door wethouder Alexandra van Huffelen. De kasten zijn onderdeel van de dakakkers (twee stadslandbouwdaken, zie artikel in de RMCourant).

Stands

Een aantal informatie stands is tijdens het symposium te bezoeken van: Fleur de Bij, StadsImkerij BijBouna, het Ambrosiusgilde, Bijenstichting, Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam.

Datum: 6 juni

Locatie: Het Schieblock (in de Dépendence), Schiekade 189 (vlakbij Hofplein/Centraal Station), Rotterdam

Tijd: 12.30 – 17.00

Aanmelden: Wouter Bauman, w.bauman@milieucentrum.rotterdam.nl (het aantal plaatsen is beperkt)

Het symposium wordt georganiseerd door het: Rotterdams Milieucentrum in samenwerking met het Ambrosiusgilde, Bureau Stadsnatuur, Programmabureau Duurzaam (Gemeente Rotterdam), het Schieblock B.V., ZUS, het Jaar van de Bij, de Deelgemeente Noord, Landschapsonderhoud Rotterdam, Wageningen Universiteit, Bijenstichting, Fleur de Bij e.a.

Auteur
Vice Versa

Datum:
31 mei 2012
Categorieën: