Ambassadepaspoort: Jemen

De Meerjarige Strategische Plannen (MJSP) voor de partnerlanden van Nederland zijn goedgekeurd. Daarom zet Vice Versa de plannen op een rij. In deze aflevering speciaal aandacht voor Jemen. Nederland wil daar bijdragen aan langdurige stabiliteit door de verbetering van human security, menselijke ontwikkeling en het creëren van  een sterkere relatie tussen de staat en maatschappij in Jemen. Daarbinnen gaat Nederland zich focussen op haar speerpunten veiligheid en rechtsorde, water en seksuele gezondheid.

Jemen behoort tot de groep van minst ontwikkelde landen en is één van de armste landen in de wereld op bijna elk aspect van het welzijn van de mens. Het ziet er naar uit dat Jemen geen één Millenniumdoel haalt voor 2015.

Basisvoorzieningen als water en gezondheidszorg zijn erg slecht onderhouden en de bevolking kampt met een groot voedselonzekerheidsprobleem. Bovendien vormt in Jemen gendersegregatie een groot probleem. Hierdoor is het sociale, politieke en economische leven sterk verdeeld tussen mannen en vrouwen. De politieke macht is erg geconcentreerd en in handen van een kleine groep elite bestaande uit de president, een paar familieleden, stamhoofden en sleutelfiguren uit het leger en de veiligheidskanalen. De politieke en sociale stabiliteit zijn er slecht aan toe, aldus de Nederlandse ambassade in Jemen.

Bilaterale relaties

Vanwege de instabiele politieke relaties in Jemen besloot de ambassade in 2011 om te stoppen met het direct en indirect geven van ontwikkelingsgeld aan de Jemenitische overheid. Het is daarom van belang dat de nieuwe strategie van de ambassade is aangepast om de bilaterale inspanningen samen te brengen met de veranderende politieke situatie in Jemen. Dit moet in overeenstemming zijn met het huidige beleid van Nederland in de Golfregio. De ambassade benadrukt daarom onder meer het belang van de concentratie op politieke dialoog met de Jemenitische overheid en op de focus van het opzetten van een breder netwerk van actoren die niet staatsgebonden zijn. Bovendien wil de ambassade meer inzetten op de focus van de impact van ontwikkelingshulp op de bevolking in plaats van de doelstellingen op zich.

Speerpunten

De ambassade stelt dat Nederland wil bijdragen aan de verbetering van politieke en sociale stabiliteit in Jemen en ontwikkelingshulp zal voornamelijk worden gebruikt om hieraan bij te dragen. De prioriteiten van de samenwerking zijn onderverdeeld in drie pijlers: veiligheid en stabiliteit, water en seksuele gezondheid.

Veiligheid en rechtsorde
De algehele veiligheid in Jemen daalde tussen 2008-2011 en resulteerde uiteindelijk in een crisis in 2011. Hierdoor moesten de huidige activiteiten van de ambassade worden stopgezet. Deze werden vervangen door activiteiten die aansloten op de instabiele situatie. Om meer grip te krijgen op de huidige politieke instabiliteit wil de ambassade nu bijdragen aan het verhogen van veiligheid en stabiliteit voor burgers, door onder meer vooral de nadruk te leggen op de dialoog met de Jemenitische overheid. Daarnaast wil de ambassade een legitieme overheid bewerkstelligen en een bijdrage leveren aan het vredesdividend.

Water
De technische capaciteit van sanitair en drinkwater is slecht of niet aanwezig. Dit komt door de afwezigheid van kennis, expertise en vaardigheden, zo stelt de ambassade. Daarom zijn drie doelen opgezet om de ontbrekende aspecten te stimuleren. De waterbronnen moeten op een duurzame manier worden bestuurd om de sociaaleconomische ontwikkeling te stimuleren. Het water moet op een billijke manier worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de armen toegang hebben tot water voor het huishouden en de landbouw. Als laatste punt benadrukt de ambassade het belang van de capaciteit voor de uitvoering en handhaving van de wet op watervoorziening.

Seksuele gezondheid
De ambassade meldt dat de bevolkingsgroei in Jemen met drie procent per jaar toeneemt en erg hoog is vergeleken met andere landen, dit heeft een nadelig effect op de instabiliteit van het land. De ambassade wil er daarom voor zorgen dat de bevolkingsgroei wordt verlaagd om zo meer balans te krijgen tussen de toenemende vraag van de bevolking naar de economische en de sociale ontwikkeling.

Het totale ODA-budget voor de periode van 2012 tot 2015 voor programma’s in Jemen die gericht zijn op bovenstaande speerpunten bedraagt € 83,880,000.

Lees hier de volledige Meerjarige Strategische Plannen voor de Jemen.

Auteur
Esther van Ameijde

Datum:
10 april 2012
Categorieën: