Opluchting in de ontwikkelingssector

Nederlandse ontwikkelingsorganisaties die samen de campagne #JeKrijgtWatJeGeeft uitdragen zijn opgelucht: geen verdere bezuinigingen. Bovendien biedt de val van het kabinet ook weer nieuwe kansen voor het herstel van een stevige en sterke positie van Nederland in de wereld.

De Nederlandse ontwikkelingsorganisaties geven middels de campagne #JeKrijgtWatJeGeeft aan dat ze geschrokken zijn van de plannen van het net gevallen kabinet. Volgens Alexander Kohnstamm, directeur van branchevereniging Partos en woordvoerder namens de campagne #JeKrijgtWatJeGeeft, zou het niet alleen grote gevolgen hebben voor de ruim 1 miljard mensen in extreme armoede, maar ook voor de internationale positie van Nederland. Van oudsher is Nederland een open land dat juist bij kan dragen aan mondiale problemen als klimaatverandering, armoede, internationale veiligheid en energiezekerheid. ‘We zijn in elk geval blij dat de val van het kabinet kansen biedt voor het herstel van ons imago. Het idee dat Nederland ophoudt bij de landsgrenzen lag meer bij de PVV dan bij het CDA en de VVD. Als de PVV wegvalt kan het idee van Nederland als hulpvaardige natie weer meer naar voren komen’ , vertelt Kohnstamm aan Vice Versa.

Ook Tom van der Lee, directeur campagnes van Oxfam Novib, vindt het landsbelang van Nederland erg belangrijk. ‘Met de val van het kabinet zijn er nu weer nieuwe kansen voor een echt stevig internationaal gericht beleid. Daar past ook de voortrekkersrol in, die we altijd hebben gespeeld op het terrein van internationale samenwerking. Zo kunnen we ook recht doen aan de verplichtingen die wij zijn aangegaan. Bovendien kunnen we laten zien aan anderen landen dat ook in moeilijke tijden solidariteit met de allerarmsten overeind blijft.’

‘Hoongelach’

Maar is het niet juist slecht voor ons imago dat het kabinet op het laatste moment is gevallen tijdens zo’n belangrijke crisis? In buitenlandse media wordt volgens nu.nl ‘met hoongelach’ op de Nederlandse crisis gereageerd. Volgens Kohnstamm is er echter geen sprake van ‘hoongelach’, maar hij beaamt dat de crisis op korte termijn niet zo’n rooskleurige uitstraling zal hebben op de buitenwereld. ‘We hebben nu natuurlijk wel even een knauw gekregen. Er bestaan in Europa nu enorme zorgen, dat is ook heel terecht. De vraag is of er nu voor 30 april een begroting klaar ligt en ik denk dat het heel onzeker is of dat zal gebeuren, gezien het zeker nog een week duurt voordat de Kamer plannen heeft gemaakt. Voor ontwikkelingssamenwerking is het echter wel een positief bericht. Het gaat in werkelijkheid om twee dingen van verschillende orde: de val van het kabinet biedt weer kans op herstel voor de positie van Nederland op de lange termijn, in de mondiale politiek. Maar zoals veel andere landen moeten we nu eerst even door een dalletje.’

De campagne #JeKrijgtWatJeGeeft zal haar aandacht nu verleggen van het Catshuis naar het Binnenhof.  Kohnstamm: ‘De discussie over bezuinigingen over ontwikkelingssamenwerking zijn nu in principe van de baan. Als die nog worden gevoerd, zijn die op het Binnenhof. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de Kamer niet zoveel wil bezuinigen.’  En wat als de Kamer wel bereid is te bezuinigingen met een klein bedrag – is dat acceptabel voor de campagnevoerders? Kohnstamm: ‘Onze inzet is de 0,7 % norm, als het BNP daalt, daalt automatisch ook het budget. Er wordt al een miljard bezuinigd. Als het BNP daalt wordt er bovendien nog eens 180 miljoen bezuinigd om op de 0,7% norm te blijven. Dat is nu eenmaal de keerzijde van die norm. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Planbureau, die begin maart zijn geactualiseerd, zal het BNP nog verder dalen en zal er dus verder bezuinigd worden op ontwikkelingssamenwerking. Dat lijkt me dan weer een aardige bijdrage van ontwikkelingssamenwerking aan de bezuinigingen, naast de 1 miljard die al vaststond.’

Strategie bepalen

En hoe gaat het ondertussen in de Kamer? Jeroen de Lange, woordvoerder ontwikkelingssamenwerking van het PvdA, heeft tussen de vergaderingen door even tijd om Vice Versa te woord te staan. Ook hij is opgelucht dat het kabinet is gevallen. ‘We moeten nu gaan kijken wat dat betekent voor het eventueel stop zetten van het ontwikkelingsbeleid van staatssecretaris Knapen. Zoals ik eerder heb betoogd zou de 750 miljoen een onacceptabel bedrag zijn geweest. De 0.8 norm kan niet overeind gehouden worden, maar de PvdA kan in ieder geval wel de 0.7 in stand houden. De strategische plannen worden nu onder andere met D66 besproken. PvdA is tegen bezuinigingen, maar voor hervormingen. Wij zullen daarom ook inzetten op een hervormingsagenda voor internationale samenwerking. Met een nieuw kabinet kan het aanzien van Nederland in de wereld worden hersteld.’

Joël Voordewind laat via Twitter weten: ‘Onverantwoord en schandalig dat partijbelang voor landsbelang gaat. Verkiezingen voor zomer betekent geen begroting 2013 dus oplopen staatsschuld.’

Lees ook wat andere politici vinden van bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking en hun ideeën over ontwikkelingsbeleid in de interviews die de redactie van Vice Versa begin april hield.

Auteur
Esther van Ameijde

Datum:
23 april 2012
Categorieën:
Tags: