Lezing SID: ‘The State in a Globalizing World’

The State in a Globalizing World: problematic, yet indispensable”

 Engelstalige Lezing: Multipolarity of states or regions?

We bewegen langzaam maar zeker in de richting van een multipolaire wereld, waarin de groeiende economische en politieke macht van landen als China, India, Brazilië en Zuid-Afrika nieuwe eisen stelt aan internationale besluitvorming. In deze situatie zal iedere staat en regio zijn positie opnieuw moeten definiëren. Is de nieuwe wereld er één van multipolaire staten of een van multipolaire regio’s? Zullen staten meer en meer moeten samenwerken om hun positie in internationale betrekkingen veilig te stellen? Is het in het belang van opkomende landen om regionale banden te versterken? Wat heeft deze verandering voor gevolgen voor huidige machtsverhoudingen, voor individuele staten en voor global governance?

Tijd en plaats: 18.00 – 19.30 uur | 16 januari 2012 | Auditorium | VU | Boelelaan 1105, Amsterdam.  

De voertaal is Engels.
Meer informatie op www.sid-nl.org
Aanmelden: registration@sidnl.org

Auteur
Vice Versa

Datum:
10 januari 2012
Categorieën: