Media, migratie en ontwikkelingssamenwerking

Discussies en presentatie in het kader van het project

“Een Kosmopolitisch blik op internationale samenwerking”.

Programma

14.30 Binnenkomst

15.00  Opening

15.10  Korte presentaties over de relatie media-migratie-ontwikkelingssamenwerking

1. Forough Nayeri  werkt  als freelancer voor verschillende  organisaties (waaronder  de Wereldomroep en  St. Vrolijkheid) . Ze is antropologe en schrijft frequent over Iran. Haar inleiding is gebaseerd op haar persoonlijke ervaring met ontwikkelingshulp en het leven in diaspora als geëngageerde vluchteling .

2. Kibret Mekonnen is  een journalist en programmamaker van Ethiopische afkomst. Hij verzorgt regelmatig mediatrainingen en  was betrokken bij de opzet van radio en TV programma’s voor en door verschillende groepen voor migranten. Zijn inleiding heeft betrekking op de rol die media in Nederland  kunnen spelen bij de ontwikkelingen in de herkomstlanden aan de hand van concrete ervaringen en een nieuw plan.

3. Janneke Juffermans werkt als redacteur voor Vice Versa, een vakblad over ontwikkelingssamenwerking. Zij zal ingaan op een mogelijk themanummer van Vice Versa over migratie en ontwikkelingssamenwerking, maar ook kort iets vertellen over de media-activiteiten van lokaalmondiaal (uitgever van Vice Versa ). lokaalmondiaal maakt  onder meer programma’s die mondiale ontwikkelingen een lokale vertaling geven en is betrokken bij Join: een uitgave waarin studenten journalistiek hun ervaringen in derde landen beschrijven.

4.Ismail Awil werkt bij Oxfam-novib, onder meer voor  het project Linkis . Zijn inleiding gaat in op het belang van betrokkenheid van migrantenorganisaties bij ontwikkelingssamenwerking en de rol die media daarbij kunnen spelen. Oxfam-novib organiseert in dat kader regelmatig (media)trainingen over dit onderwerp.

5.Fadma Bouchataoui is partner in  het bureau Wereldse zaken dat particuliere initiatieven op het gebied van internationale samenwerking ondersteunt en begeleidt. Zij gaat  in haar presentatie onder andere in op de het belang van media-aandacht om draagvlak en fondsen voor ontwikkelingsprojecten te verkrijgen.

6. Godfroid Nimbona (Cordaid, onder voorbehoud ) vertelt over zijn ervaringen bij het bezoeken van ontwikkelingsprojecten  die mede tot stand zijn  gekomen door Nederlandse (migranten) organisaties.

7. DFD (spreker nog onbekend): Hoe kijkt het Diaspora FORUM Development aan tegen de rol van mediavaardigheden bij diaspora organisaties, op welke wijze kunnen deze worden bevorderd, en welke instrumenten zouden beschikbaar moeten zijn?

16.15: discussie met panel en zaal

Kernvragen:

 • Hoe kan meer aandacht verkregen worden voor de betrokkenheid van migranten bij ontwikkelingssamenwerking?
 • Welke mogelijkheden en  valkuilen zijn  er bij media-attentie?
 • Wat zijn de voorwaarden om meer aandacht van  via  ‘algemene’ media te krijgen?
 • Welke media- instrumenten hebben migrantenorganisaties zelf in handen?
 • Welke instrumenten en initiatieven zijn  er  waarbij aangesloten kan worden/inspiratie uit kan worden opgedaan?
 • Waar kan worden samengewerkt bij media-activiteiten?

 

17.00 uur: Presentatie Kosmopolitische blik

Presentatie activiteiten in het project “Een kosmopolitische blik op ontwikkelingssamenwerking” en van de mogelijkheden om deel te nemen aan deze activiteiten.

Mediaworkshops
Mira Media en lokaalmondiaal zullen, in samenwerking met andere partners,  in november en december vijf mediaworkshops opzetten en uitvoeren voor organisaties van migranten die actief zijn/of willen worden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en internationale samenwerking:

 • Schrijven van (ingezonden) artikelen
 • Schrijven voor het web/bloggen
 • Strategisch hanteren van social media
 • Maken van korte videoreportages voor het web
 • Fondsenwerving voor media-activiteiten.

METRO en  VICE VERSA

In januari komt een themabijlage bij de gratis Metro uit  met artikelen, voorbeelden en presentaties van projecten en activiteiten die migranten ondernemen m.b.t. ontwikkelingssamenwerking en internationale samenwerking .  De samenstelling van deze Metro wordt gedaan door een redactie met onder andere vertegenwoordigers uit deze organisaties.

Vice Versa komt waarschijnlijk in februari uit met een themanummer over dit onderwerp. Input vanuit migrantenorganisaties is mogelijk en gewenst.

17:30: sluiting

“Een kosmopolitische blik op internationale samenwerking”  is mede mogelijk gemaakt door SBOS.

Auteur
Vice Versa

Datum:
07 oktober 2011
Categorieën: