Aanmelding: Masterclass Internationale Samenwerking

Masterclass Internationale Samenwerking: kennis opdoen en netwerk opbouwen

De Masterclass Internationale Samenwerking is er voor politiek talent met ambitie. Voor mensen die het politieke debat op de voet volgen en willen discussiëren over actuele internationale thema’s. De Masterclass geeft je de mogelijkheid om meer kennis over internationale samenwerking te verwerven. Tegelijkertijd biedt de Masterclass je de kans om je netwerk uit te breiden met mensen binnen en buiten je eigen partij die in internationale onderwerpen geïnteresseerd zijn.

De Masterclass Internationale Samenwerking is een initiatief van NCDO. In 2011 wordt deze Masterclass voor de vijfde keer georganiseerd.

Voorwaarden voor deelname zijn:
• actief lidmaatschap van een politieke partij die vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer;
• aanwezigheid bij alle trainingsdagen van de Masterclass Internationale Samenwerking. De trainingsdagen vinden plaats op:

zaterdag 29 oktober, 12 en 26 november 2011, 10 december 2011 van 10.00 – 17.00 uur in het centrum van Utrecht

Aanwezigheid bij de introductiebijeenkomst van vrijdagmiddag 7 oktober 2011 vanaf 15.00 uur en de slotbijeenkomst op vrijdagavond 27 januari 2012 is gewenst;
• voldoen van een eigen bijdrage van € 100,-;
• medewerkers van NCDO zijn van deelname uitgesloten.

Tot en met 21 september is aanmelding voor de Masterclass Internationale Samenwerking 2011 mogelijk. Op 30 september 2011 horen kandidaten of ze zijn geselecteerd voor deelname. De politieke partijen zijn betrokken bij de selectie van de deelnemers, maar NCDO is hiervoor eindverantwoordelijk.

Voor vragen kun je contact opnemen met Machtelt Oudenhuijzen (m.oudenhuijzen@ncdo.nl, 020 – 568 8746).

 

 

Auteur
Vice Versa

Datum:
05 september 2011
Categorieën: