Opschorting SBOS: subsidiefaciliteit reageert

De opschorting van de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) kwam voor veel organisaties als een donderslag bij heldere hemel. Kort voor de nieuwe aanvraagronde van 1 september maakte staatssecretaris Knapen bekend in 2011 en 2012 geen nieuwe subsidies toe te zullen kennen voor het programma dat zich richt op het vergroten van mondiaal burgerschap in Nederland. Inmiddels is de discussie rond dit besluit losgebarsten en hebben PvdA en D66 Kamervragen gesteld. Ook de uitvoerder van de subsidiefaciliteit reageert op het besluit.

Onverwacht
De beslissing om SBOS op te schorten heeft niet alleen gevolgen voor maatschappelijke organisaties. Hoe gaat de subsidiefaciliteit zelf om met de opschorting? Hendrik Wiegand, operational manager van SBOS reageert: “Wij voeren het SBOS-programma uit en hebben geen mening over het besluit van Buitenlandse Zaken”. Toch kwam ook voor SBOS zelf de beslissing om de subsidiefaciliteit op te schorten onverwacht: “Het ministerie had ons geïnformeerd dat er wellicht iets moest gebeuren. Het besluit zelf hoorden wij ook in een laat stadium. We weten niet meer dan wat in de Staatscourant staat” zegt Wieland.

“Sinds het besluit zijn we samen met het ministerie bezig met de communicatie van het besluit.” legt Wiegand uit. “Diezelfde zaterdag nog hebben we onze website aangepast. Ook hebben we zoveel mogelijk in SBOS geïnteresseerde organisaties met een individueel bericht geïnformeerd over dit besluit. We zien het als onze plicht om hierover voor te lichten.’

Breuk
De opschorting van SBOS heeft volgens Wiegand geen gevolgen voor de lopende programma’s: “Wat al gecommitteerd is, wordt ook uitgevoerd”.

Mogelijk is er wel een breuk in de nu lopende programma’s voor organisaties die op 1 september opnieuw voor subsidie wilden aankloppen. SBOS heeft er geen zicht op om hoeveel organisaties dat zou gaan.

Kamervragen
Tweede Kamerleden Sjoera Dikkers (PvdA) en Wassila Hachchi (D66) hebben inmiddels Kamervragen gesteld over het opschorten van de subsidie.

Allereerst vragen ze staatssecretaris Knapen een inhoudelijke onderbouwing te geven voor zijn besluit. Daarnaast is voor de parlementariërs het verband met de Focusbrief onduidelijk. Waar SBOS op haar website verwijst naar de Focusbrief, vragen de Kamerleden waarom Knapen ervoor kiest om zijn besluit plotseling – en zonder vooraankondiging in de Focusbrief – te nemen.

Ook willen beide parlementariërs weten hoeveel nu precies bezuinigd wordt met dit besluit en hoeveel de staatssecretaris nog kwijt is aan de lopende activiteiten van de faciliteit.

De Kamerleden vragen tevens om een reactie van de staatssecretaris op de uitspraak van wetenschapper Lau Schulpen op deze website dat “het besluit wel rauw op het dak valt zo midden in de subsidieaanvraag” en dat het voor organisaties die midden in de aanvraag zaten “verloren moeite” betekent.

Terugdraaien
Kamerleden Dikkers en Hachchi vragen ten slotte aan Knapen of hij zijn besluit nog kan terugdraaien en de SBOS-ronde van 1 september weer open kan stellen voor de organisaties die al bezig waren met hun aanvraag.

Zelfs al mocht Knapen hiertoe besluiten, zou openstelling van SBOS per 1 september – wat beoordeling van de aanvragen binnen twee weken inhoudt- ook praktisch haalbaar zijn? Wiegand: “Het antwoord op die vraag is een politieke afweging. Mocht het ministerie besluiten de subsidiefaciliteit weer open te stellen, dan zullen wij er alles aan doen om dat uit te voeren”.

Auteur
Lotte Wannet

Datum:
17 augustus 2011
Categorieën:
Tags: