Collectief Leertraject (CLT) Coachend Begeleiden

PTG3, Plompetorengracht 3, Utrecht

28 september 2011

Dit najaar organiseert PSO een Collectief Leertraject (CLT) over Coachend Begeleiden met een serie van drie bijeenkomsten. De eerste is op 28 september; de tweede op 25 oktober en de laatste op 23 november. Naast theoretische input over coaching modellen en gespreksmodellen, wordt een belangrijk deel van de tijd (aandacht) besteed aan het concreet werken met casuïstiek, gespreksvoering en andere instrumenten in het coachend begeleiden.
Voor wie is het CLT Coachend Begeleiden?
Je bent programmamanager, relatiebeheerder of trajectbegeleider. In ieder geval, iemand die medeverantwoordelijk is voor een project dat in het Zuiden wordt uitgevoerd, dus ook medeverantwoordelijk voor het resultaat. Maar je hebt niet de positie (en de bevoegdheden) van een formele leidinggevende. Kortom, tussen gevoelde en feitelijke verantwoordelijkheid heerst er een spanningsveld.

De vraag is dan ook: hoe kun je de medewerkers van de partnerorganisaties of zij die daar tijdelijk werken dusdanig begeleiden dat zij (voor het gewenste) resultaat gaan zorgen én er zelf ook sterker van worden? En je doet dat vanuit een gelijkwaardige positie. Met andere woorden, je staat niet in een hiërarchische verhouding met elkaar. Extra handicap (of misschien ook wel een voordeel) is het feit dat het om langeafstandsbegeleiding gaat. Vis à vis contact (skype uitgezonderd) is niet mogelijk. Dat kan nadelig zijn, omdat non-verbale communicatie van groot belang is. Maar sommige mensen vinden dat juist prettig. Wat is dan een goede aanpak en welk soort begeleiding kun je dan bieden?

Praktische informatie CLT Coachend Begeleiden

Wat
CLT over coachend begeleiden van collega’s, medewerkers van partnerorganisaties, uitgezonden medewerkers, vrijwilligers

Wie
Programmamedewerkers, relatiebeheerders, trajectbegeleiders

Waar
PTG3, Plompetorengracht 3, Utrecht

Wanneer
28 september, 25 oktober en 23 november (09.00-17.00 uur)

Kosten
€ 100 voor leden en € 200 voor niet-leden

Registratie
E-mail naar mailto: aanmelding@pso.nl vóór 8 september onder vermelding van ‘CLT Coachend Begeleiden’. Het maximaal aantal deelnemers is 16. De voertaal is Nederlands.

Meer informatie?
Lees de uitnodiging CLT Coachend Begeleiden.
Neem voor meer informatie contact op met Gerard Wieffer, mailto: wieffer@pso.nl, 070-3385849.

Auteur
Vice Versa

Datum:
10 augustus 2011
Categorieën: