Symposium ‘Arabische lente – democratie en ontwikkeling’

Op vrijdag 1 april 2011 organiseert de Evert Vermeer Stichting in samenwerking met het Internationaal Secretariaat van de PvdA en de Alfred Mozer Stichting (AMS) het symposium ‘Arabische lente – democratie en ontwikkeling’ over de actuele politieke ontwikkelingen in de Arabische wereld. Locatie: Regardz Eenhoorn in Amersfoort.

Het protest van de bevolking, het gebrek aan democratie van de heersende regimes, de zwakke economische positie van velen en de roep om verandering maken dat de bevolking in Tunesië, Egypte, Marokko, Libië, Algerije, Jemen en andere landen al weken in het centrum van de aandacht staan. Wat zijn de achtergronden en hoe zal de toekomst eruit kunnen zien? De revolutionaire ontwikkelingen in de regio zijn uniek te noemen. Velen spreken dan ook van een ‘Arabische lente’. Wat zijn de motieven en beweegredenen achter de opstanden? Welke vraag is er vanuit de Arabische landen aan het Westen? Hoe kunnen politieke partijen en maatschappelijke organisaties in de landen zelf een democratische transitie vormgeven? Welke bijdrage kan de Europese Unie, Nederland en de PES hier aan leveren; nu en op de lange termijn? Dit zijn een aantal van de vragen, die tijdens het symposium aan de orde komen.

Bijeenkomst met onder anderen: Frans Timmermans – PvdA Tweede-Kamerlid en buitenland woordvoerder, Marije Laffeber -Internationaal Secretaris en PES bestuurslid, Petra Stienen – auteur van het boek ‘dromen van een Arabische lente’, Thijs Berman – delegatieleider PvdA in het Europees Parlement en Philip Cordery – Secretaris-Generaal van de Partij van Europese Sociaaldemocraten (PES).

Het  symposium zal om 13.00 worden geopend met een plenair gedeelte. Daarna gaan de deelnemers uiteen in vier workshops over:
– De Maghreb landen en Libië: welke rol moet en kan Europa spelen om het democratiseringsproces te steunen? In Marokko wordt de democratie al jaren ondersteund door organisaties als de Friedrich Ebert Stiftung, het National Democratic Institute en de AMS. In Tunesië en Algerije is de situatie anders. In Libië wordt de opstand ongekend hard neergeslagen. Welke stromingen zijn actief in
deze regio en welk toekomstperspectief hebben zij? Ook als het gaat om economische en sociale ontwikkeling?
– Egypte en de regio: tijdens deze workshop zal de situatie in het Egypte en de regio worden toegelicht. Wat waren de voornaamste beweegredenen voor de opstand en hoe moet het verder in de landen waar de staatshoofden zijn afgezet? Welke gevolgen
hebben de revoluties voor de stabiliteit in de regio? Welke rol kan Europa of de PvdA hierin spelen?
– Democratisering: de spandoeken die we in de protesten in de Arabische wereld zien, roepen om democratie. Hoe moet hier invulling aan worden gegeven? Verkiezingen lijken de eerste prioriteit, maar zijn niet zaligmakend. In deze workshop wordt er dieper ingegaan op wat er nog meer nodig is om tot een stabiele democratie te komen.
– Ontwikkelingsamenwerking: De ‘Arabische Lente’ is een explosieve reactie op decennia van onderdrukking. Maar ook de hoge voedselprijzen, armoede en grote werkeloosheid onder de jonge bevolking worden veelvuldig genoemd als bron van protest. In gesprek met politici, sprekers uit bedrijfsleven en wetenschap wordt in deze workshop onderzocht hoe de levensstandaard in deze regio verbeterd kan worden en welke ondersteunende rol het westen daarin kan spelen.

Let op: U kunt zich op de dag van het symposium, bij aankomst inschrijven voor een van de workshops.

Na afloop van de workshops zal er een korte plenaire sessie plaatsvinden, waarin de hoofdpunten van de workshops centraal staan.

Aanmelden:
U bent van harte uitgenodigd om aan deze bijeenkomst deel te nemen. PvdA leden kunnen bellen naar het nummer 0900-9553 om te reserveren. Voor aanmelding heeft u het nummer van deze bijeenkomst nodig: 5744. Houd ook uw relatienummer en uw postcode bij de hand. Niet-leden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar is@pvda.nl.

De toegang is gratis.

1 april | 13:00u-17:30u | Regardz Eenhoorn Amersfoort

Auteur
Vice Versa

Datum:
22 maart 2011
Categorieën: