NCDO: Training effectieve activiteiten

Doelgroep: Organisaties die projecten en programma’s ontwikkelen gericht op het betrekken van mensen in Nederland bij internationale samenwerking.

Je wilt een activiteit opzetten om meer mensen te informeren en te betrekken bij jouw project of programma. Hoe weet je nu of jouw project of programma effectief is geweest? In hoeverre zijn bezoekersaantallen eigenlijk bepalend voor het succes ervan. Als iemand geld heeft gedoneerd aan een goed doel, betekent dit dan dat die persoon meer betrokken is geraakt bij internationale samenwerking?

Alles begint met het concretiseren van de doelstelling en resultaten van het project of programma. Wat wil je nu echt bereiken? Heb je voor ogen welke doelgroep je wilt bereiken. En is jouw opzet wel aantrekkelijk voor deze doelgroep?

In deze training wordt ingegaan op het scherpstellen van doelen, doelgroep en resultaten. Ook wordt ingegaan op de evalueerbaarheid van het maatschappelijk effect van activiteiten en projecten die gericht zijn op de betrokkenheid van mensen in Nederland bij internationale samenwerking. Hoe kan je resultaten (output, outcome en indicatoren) zo formuleren dat je daadwerkelijk kan meten wat je teweeg hebt gebracht in kennis, houding en gedrag van de doelgroep.

Deze training is ontwikkeld voor organisaties die activiteiten of projecten ontwikkelen die gericht zijn op het bevorderen van zichtbare en actieve betrokkenheid bij en bewustwording en meningsvorming over internationale samenwerking in de Nederlandse samenleving.

Schrijf je snel in, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Machtelt Oudenhuijzen, senior Trainer / Adviseur NCDO, m.oudenhuijzen@ncdo.nl

LET OP: Maximaal 1 aanmelding per organisatie.

31 maart | 10.00u-17:00u |Leeszaal bibliotheek KIT, Amsterdam | Kosten €50,- per deelnemer (incl.BTW)

Auteur
Krista Russchen

Datum:
21 maart 2011
Categorieën: