Daniel Bach: EU’s Strategic Partnership with Africa – a Model Lost in

In samenwerking met de International Institute of Social Studies, de Europese Commissie en UNDP, nodigt SID Nederland u uit voor een lezing in de Kapuscinski Lezingenserie: Daniel Bach: EU’s Strategic Partnership with Africa – a Model Lost in
Translation?

Op donderdag 7 april, 2011 geeft Daniel Bach een Kapuscinski Lezing, onderdeel van een serie lezingen over internationale samenwerking die worden gehouden in verschillende lidstaten van de Europese Unie. Daniel Bach is hoogleraar en directeur van het CNRS (Centre National de la Recherce Scientifique) aan de Universiteit van Bordeaux. In zijn lezing zal Bach spreken over de verhouding tussen de EU en Afrika.

Verschillende actoren zijn in gaan zien dat Afrika een continent is met een mogelijke voortrekkersrol, en banden tussen deze actoren met landen in Afrika zijn versterkt. Een strategisch partnerschap tussen de EU en Afrika komt echter moeizaam op gang. Plannen zijn er wel, maar die worden door gebrek aan betrokkenheid van zowel Afrikaanse als Europese landen met moeite
uitgevoerd. Terwijl het Europa niet lukt om als eenheid op te treden, wordt Afrika juist gezien als één geheel, zonder acht te slaan op de grote verschillen tussen Afrikaanse landen. Daarnaast ondermijnen Europese beleidsmaatregelen een mogelijke samenwerking, zoals het sluiten van grenzen en terugtrekken van vredesmissies. Bach zal tijdens zijn lezing een aantal
suggesties doen over hoe een stabiel en gelijkwaardig partnerschap tussen de EU en Afrika vorm kan krijgen.

Na de lezing vindt een paneldiscussie plaats geleid door professor Wil Hout (ISS) met bijdragen van o.a. het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Directie Afrika), de Tweede Kamer, ECDPM, e.a.

Registratie aanbevolen via: sid-nl@socires.nl

Welkom (koffie/thee) en registratie vanaf 15.00 uur. Na 18.00 uur een informele borrel. 

7 april | inschrijving v.a. 15:00 u, borrel na 18:00 u | Aula ISS |Kortenaerkade 12, Den Haag

Auteur
Krista Russchen

Datum:
09 maart 2011
Categorieën: