Vice Versa geeft schaduwadvies aan Ben Knapen

Met de nieuwe regering is de verbouwing van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid ingezet. Daarom staat de komende Vice Versa geheel in het teken van dit nieuwe ontwikkelingsbeleid. In een extra dikke editie wordt een schaduwadvies gegeven aan de staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking, Ben Knapen. Ook de staatssecretaris zelf komt aan het woord.

Aanleiding van dit schaduwadvies is een online debat over de toekomst van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, dat door Cordaid en Vice Versa werd georganiseerd. Onder het motto ‘So You Think You Can Help?’ vond er van november tot en met januari een pittige discussie plaats op de website van de Vice Versa. De beste opinies en adviezen zijn geselecteerd en opgenomen in het schaduwadvies.

Verreweg de meeste aandacht in de discussie gaat uit naar de bezuinigingen op het maatschappelijk middenveld. René Grotenhuis, directeur van Cordaid, schrijft dat er met het nieuwe beleid een einde is gekomen aan een ruim veertig jaar ‘preferred partnership’ tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en maatschappelijke organisaties. Volgens hem worden ngo’s tegenwoordig meer als ‘last’ gezien dan als asset. Staatssecretaris Knapen ontkent echter dat er sprake is van een trendbreuk. Hij bevestigt nogmaals dat ngo’s minder afhankelijk van de overheid moeten worden en vindt dat we ‘niet zo nerveus’ moeten doen over het conflict tussen minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal en ontwikkelingsorganisatie ICCO.

De plannen van de regering om meer nadruk te leggen op het Nederlands eigenbelang en Nederlandse bedrijven in te zetten voor ontwikkelingssamenwerking, leidt tot veel kritische reacties. De staatssecretaris benadrukt dat het bij ‘eigenbelang’ niet gaat om korte termijn belangen, maar om de lange termijn. De overheid moet bijdragen aan structurele ontwikkeling, waar zowel ontwikkelingslanden als Nederland voordeel bij hebben. Ook het Nederlandse zakendoen gaat volgens Knapen uit van een fair share, zodat er in de toekomst weer een contract kan worden gesloten. Knapen meent daarom dat de belangen van ontwikkelingslanden en Nederland niet botsen, ‘tenzij je eigenbelang definieert als een plat soort voordeel behalen op kosten van een ander.’

In het schaduwadviezen ook opinies en tips van onder meer Jeroen de Lange (bedenker van NL-AID); Nanno Kleiterp (directeur van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO); Harm van Oudenhoven (winnaar BID Challenge); Harry Derksen (huisstrateeg van ICCO); Manuela Monteiro (directeur van Hivos); Judith Madigan (BrandOutLoud) én Michel Groenensteijn (Be-More).

En verder in deze Vice Versa:

  • een dubbelinterview met Nina Tellegen (Stichting DOEN) en Meindert Witvliet (het Groene Woudt) over risico’s nemen in ontwikkelingssamenwerking;
  • vertellen de directeuren van OxfamNovib, ICCO en Cordaid over de impact van de bezuinigingen op hun werk. Welke keuzes hebben ze gemaakt nu er minder geld beschikbaar is?;
  • een reportage over het decentralisatieproces van ICCO in Mali. Drie leden van de West-Afrikaanse raad van ICCO komen aan het woord.

Als u nog geen abonnee bent, kunt u dit nummer  aanvragen door te mailen naar de redactie (tegen betaling van verzendkosten).