Commotie over Rosenthal

Er is veel commotie in de ontwikkelingssector naar aanleiding van de aanvaring tussen minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en ICCO. Rosenthal stelt dat ontwikkelingsorganisaties die activiteiten uitvoeren die ‘strijdig zijn met de regeringsopvattingen’, moeten vrezen voor hun subsidie.

De minister gaat de vinger aan de pols houden bij alle ontwikkelingsorganisaties. En dat is iets waarover brancheorganisatie Partos zich zorgen maakt. In een verklaring op haar website schrijft Partos dat het vindt dat Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en het gehele maatschappelijke middenveld de ruimte moeten behouden om, waar dat past binnen hun doelstellingen, tegen het Nederlandse beleid in te gaan.

Met het standpunt van Rosenthal slaat de Nederlandse regering een fundamenteel nieuwe en bijzonder kwalijke weg in, vindt de brancheorganisatie. In de Nederlandse democratie is het de afgelopen 45 jaar juist een groot goed geweest dat maatschappelijke organisaties de ruimte hebben om hun eigen koers te varen. ‘Deze democratische verworvenheid past niet in landen met beknottende regimes, waar ontwikkelingsorganisaties vaak hun werk uitvoeren. Maar wel bij ons eigen land, dat vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging hoog in het vaandel heeft’, aldus Partos.

Afleggen van verantwoording

Partos vindt dit ook logisch. Binnen een gezonde democratie durft de overheid namelijk haar eigen oppositie te financieren. In de verhouding staat, markt en maatschappelijk middenveld, is juist het maatschappelijk middenveld de geleding die de overheid scherp houdt en dwingt tot het afleggen van verantwoording. ‘Ontwikkelingsorganisaties zoals ICCO, vertegenwoordigen dan ook de stem van de burger richting de Nederlandse overheid en houden de Nederlandse regering scherp in haar beleid richting een duurzame en rechtvaardige wereld voor iedereen’, aldus Partos.

Recente uitspraken van staatssecretaris Knapen bevestigen deze opvatting. Partos wijst op een  uitspraak van Knapen in de Kamer: ‘Bovendien beschouw ik hen [ontwikkelingsorganisaties] ook als een waakhond. Zo moeten ze ook kunnen functioneren. Ze moeten ons wakker houden en ons op onze fouten wijzen.’ Het valt Partos op dat ‘gek genoeg’ de minister van Buitenlandse Zaken zich op een heel ander standpunt lijkt te stellen.

Bukken

In zijn column in dagblad Trouw vraagt journalist Han Koch zich af of iemand Ben Knapen onlangs nog gezien heeft. Volgens Koch lijkt Knapen te bukken voor zijn baas en is hij opvallend afwezig in het dit debat. Ontwikkelingssamenwerking is de portefeuille van Knapen en niet van Rosenthal en daarom verbaast Koch zich erover dat hij Knapen niet hoort. ‘De kwestie-ICCO is zijn kwestie; hij gaat over de hulp.’ Het kan volgens Koch een strategie zijn om Rosenthal de kar te laten trekken en Knapen in de luwte te houden. In die strategie past dan ook dat de nieuwe regering de confrontatie met het middenveld zoekt. Dat is volgens Koch ook een weg om nieuw geld te vinden voor bijvoorbeeld de vredesmissie in Afghanistan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Auteur
Marc Broere

Datum:
16 januari 2011
Categorieën: