Worldconnectors doen aanbevelingen voor voedselzekerheidsbeleid

Er is grote urgentie om het wereldvoedselprobleem aan te pakken. Een miljard mensen lijden chronische honger en in 2050 zijn er 9 miljard mensen op de wereld terwijl de natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden. Staatssecretaris Ben Knapen heeft al aangegeven dat hij voedsel tot beleidsprioriteit wil maken. De Worldconnectors presenteren een visiedocument waarin zij concreet invulling aan dat beleid geven.

Vorige week, aan de vooravond van het Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken, stuurden een aantal Worldconnectors, waaronder prof Rudy Rabbinge, dr Ton Dietz en drs Hans Eenhoorn, een visiedocument naar staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en Knapen (Europese Zaken en Ontwikkelingsbeleid). In dit visiedocument doen zij  aanbevelingen voor het Nederlandse beleid ten opzichte van voedselzekerheid. Zij roepen de staatssecretarissen op voedselzekerheid tot beleidsprioriteit te maken.

Urgentie

Een miljard mensen leven nog steeds in honger. Op de lange termijn zullen negen miljard mensen op aarde leven, terwijl water, grond, energie en mineralen steeds schaarser worden. Investeringen in duurzame landbouw zijn dus dringend nodig.

Hiervoor zien de Worldconnectors een belangrijke rol weggelegd voor de private sector. Net als staatssecretaris Knapen, onderstrepen zij het belang van publiek private partnerschappen om de duurzaamheid van voedselketens te realiseren. Verder moet ook sterk op kennis worden ingezet. In internationale context zou Nederland moeten pleiten voor het verwijderen van tariefbarrières. Aandacht moet er ook zijn voor milieu- en klimaataspecten moeten in het beleid.

Budget voor voedselzekerheid

Verder doen ze een aantal concrete aanbevelingen voor de manier waarop het budget voor voedselzekerheid zou moeten worden ingezet:

–       Besteed tien jaar lang jaarlijks een miljard euro aan middelen aan landbouw en voedselzekerheid.

–       Besteed veertig procent (400 miljoen euro per jaar) aan activiteiten van mondiale organisaties, binnen en buiten VN- en EU-verband.

–       Zet vijfentwintig procent (250 miljoen euro per jaar) in voor de ontwikkeling en het laten functioneren van zogenaamde agri-hub: regionale centra die moeten helpen de landbouw te verbeteren in samenwerking met bedrijfsleven, NGOs, overheid en wetenschappers

–       Experimenteer met financieringsvormen die met garantiestellingen werken en betrek Nederlandse banken.

–       Besteed vijftien procent (150 miljoen euro per jaar) aan praktische armoede- en hongerbestrijding, met daarbij bijzondere aandacht voor de voedselzekerheid van kleine boeren, vrouwen, en hun samenwerkingsverbanden, zoals coöperaties.

–       Zet tien procent (100 miljoen euro per jaar) in voor de verbetering van landbouwonderwijs en landbouwvoorlichting door middel van de agri-hubs.

–       Besteed tien procent (100 miljoen euro per jaar) aan onderzoek, hoger onderwijs en kennisuitwisseling. Zorg voor voldoende kennis binnen de Nederlandse ministeries en benut daarbuiten de mogelijkheden tot samenwerking.

–       Richt de Nederlandse hulp op een beperkt aantal partnerlanden en tot een beperkt aantal thema’s.

–       Vraag op Europees en internationaal niveau aandacht voor voedselzekerheid in ontwikkelingslanden en bevorder een grotere coherentie van beleid.

Lees hier een samenvatting van het visiedocument.

De worldconnectors zijn betrokken Nederlanders die zich, onder voorzitterschap van Sylvia Borren en Herman Wijffels, vanuit verschillende sectoren en met verschillende achtergronden, inzetten voor een rechtvaardige en duurzame wereld.

Auteur
Vice Versa

Datum:
23 december 2010