Ben Knapen kraakte het ‘succesvolle’ 3D beleid af in column NRC

Ben Knapen maakte in zijn column in NRC Handelsblad van 20 januari 2010 het 3D beleid van Defensie in Afghanistan met de grond gelijk. In zijn Kamerbrief stelde de staatssecretaris echter dat het succesvolle 3D beleid zal worden doorgezet. Ewout Irrgang (SP) wees Knapen op zijn 180 graden gedraaide visie tijdens het kamerdebat van afgelopen maandag.

Knapen schrijft in zijn Kamerbrief dat de ‘succesvolle’ 3D benadering (Development, Diplomacy and Defence) in het nieuwe ontwikkelingsbeleid zal worden doorgezet. De brief vermeldt: ‘Om onze belangen veilig te stellen, is de opbouw en versterking van de rechtsorde in ontwikkelingslanden cruciaal. Nederland heeft, via een geïntegreerde en innovatieve benadering (denk aan de 3D-benadering in Afghanistan), in het verleden resultaten geboekt waarop kan worden voortgebouwd.’

Paul van den Berg gaf in ‘ De vijf meest opmerkelijke onbewezen aannames in de Kamerbrief” al aan dat nooit bewezen is dat het 3D programma echt werkt. En uit een scherpe observatie van Ewout Irrgang (SP) tijdens het Kamerdebat van afgelopen maandag blijkt dat ook Ben Knapen in het verleden helemaal niet overtuigd was van de werking van het 3D beleid.

Irrgang wees op een column die Ben Knapen op 20 januari dit jaar voor NRC Handelsblad schreef.

In die column maakte Knapen de methode met de grond gelijk. Hij schreef: ‘Het klinkt goed – 3 D – maar het is ook goochelen met argumenten. De ene achterban wordt over de streep getrokken met het opbouwargument, de andere met het NAVO-alliantie argument en een derde met het oorlog-tegen-terrorisme argument. Alsof dit allemaal past.’ Volgens Knapen kan je het begrip 3D ook vertalen met de term hutspot: ‘alles door elkaar en zeer seizoensgebonden.’

De benadering leidt vooral tot onduidelijkheid, schreef Knapen in zijn column. ‘Bij elke aanslag heerst verwarring’, stelde hij. ‘Jagen we er een F-16 overheen of bieden we schoon drinkwater? In Duitsland sneuvelde onlangs nog een minister omdat een Duitse legereenheid verstrikt was geraakt in de vraag of er geholpen of geschoten moest worden. De keuze was verkeerd uitgevallen en vijftig Afghanen verloren het leven. Onschuldige burgers, zo bleek, en geen deeltijd-Talibaan.’

Irrgang verwees ook naar een andere column, die Knapen op 8 juli 2009 in dezelfde krant schreef. Daarin ging de voormalig NRC columnist in op de ontwikkeling van Afghanistan. Economische ontwikkeling was volgens hem niet mogelijk in een ‘ het prototype van de mislukte staat.’ ‘ De academische wereld van ontwikkelingseconomen heeft de handen al vol om überhaupt te begrijpen waarom het ene ontwikkelingsland maar niet vooruitkomt terwijl in het andere land de motor van ontwikkeling op een gegeven moment, en meestal pas na lange tijd, aanslaat’, schreef hij. Hoe zit het dan met die eerste D in het 3D beleid, vraagt Vice Versa zich af.

Waarom draaide de visie van Knapen 180 graden en staat hij, sinds hij staatssecretaris is ineens volledig achter de 3D benadering? Is de effectiviteit ervan nu ineens wel bewezen? Hoewel de Afghaanse onderzoeksorganisatie TLO een redelijk positief rapport schreef over de bereikte resultaten in Uruzgan tijdens de Nederlandse aanwezigheid, laat een door de Tweede Kamer aangevraagde evaluatie nog op zich wachten. Ben Knapen reageerde niet op de opmerking van Irrgang.