Weblog Iris Gardien: Eén stap dichterbij

Vice Versa stagiaire Iris Gardien is in de race om VN-jongerenvertegenwoordiger te worden. Na afgelopen week campagne te hebben gevoerd heeft zij zich gekwalificeerd voor de finale. Vandaag haar vierde weblog.

Na een slopende maar ook leuke campagneweek ben ik een stap dichterbij. Als eindfinalist voor de volgende Nederlandse jongerenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties zal ik tijdens UN & Me in Den Haag de strijd vervolgen.

Afgelopen week stond communicatie centraal. Campagne middels radio, krant, internet en sociale media, maar ook face to face door het bezoeken van mijn oude middelbare school, PABO opleiding en de universiteit. Ook in de nachtelijke uurtjes werd er volop gecommuniceerd om jongeren te benaderen tijdens het stappen. Nederland is een klein kikkerlandje en alles is bereisbaar en bereikbaar. Maar de daadwerkelijke reisbaarheid is niet meer vergelijkbaar met de online bereikbaarheid.

Sociale media

Moderne communicatiemiddelen als internet en mobiele telefonie zijn deze dag het middel om je stem te laten horen en om zo te mobiliseren. Sociale media als platform waar je kunt netwerken, kennis kan opdoen en kunt communiceren zijn bij uitstek het middel van mijn campagne geweest.

Met het staan voor meer internet en mobiele telefonie wereldwijd, en dus voornamelijk in ontwikkelingslanden, sta ik voor het aanreiken van het middel waarmee in zeer korte tijd een enorm publiek kan worden bereikt. Net zoals in mijn campagne. Internet en mobiele telefonie zijn niet het doel an sich maar het middel dat bijdraagt aan het verwezenlijken van bijvoorbeeld de millenniumdoelstellingen. In het kort een overzicht hoe niet alleen de wereld maar ook de millenniumdoelen op deze wijze een stap dichterbij kunnen zijn:

1. Armoede en honger in de wereld halveren

Boeren in afgelegen dorpen kunnen doormiddel van sms en interactieve radio in contact komen met specialisten die hen kunnen adviseren over wat te verbouwen, hoe om te gaan met droogte en irrigatie en hoe de markt te bereiken met het surplus.

2. Alle kinderen naar school

School is in deze concrete zin bedoeld als het gaan naar een lokaal waar een docent voor de klas staat. Maar leren is veel meer dan dat. Het gaat om de toegang tot kennis. Internet geeft niet alleen toegang tot lokale kennis maar biedt een wereldwijd platform voor het opdoen en uitwisselen van informatie.

3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig

Uit een onderzoek van de Cherie Blair Foundation bleek dat 72% van de ondervraagde vrouwen in Mauritanië meer vrijheid ervaart door toegang tot internet. Bovendien vergroten sociale media het bereik om je stem te laten horen en hiermee worden democratische processen ondersteund zoals omschreven in mijn vorige weblog’s (hier en hier).

4. Minder kindersterfte
5. Verbetering van de gezondheid van moeders
6. Bestrijding van malaria en andere ziektes

De bovenstaande drie doelen kunnen worden samengevoegd onder de noemer ‘gezondheid’. Text to Change verstuurt voorlichtings-sms’jes waarmee grote groepen mensen bereikbaar zijn. Dit kan zijn in de vorm van een quiz, waarbij vragen worden gesteld (en antwoorden gegeven) over HIV/AIDS. Met betrekking tot daadwerkelijke gezondheidszorg zijn er mogelijkheden om alarmsystemen te ontwikkelen. Wanneer vroedvrouwen in afgelegen dorpen eenvoudig contact kunnen leggen met de stad, zijn artsen in het geval van nood tijdig op de hoogte. Daarnaast kan er via sms en bellen direct advies worden uitgewisseld hoe te handelen in levensbedreigende situaties.

7. Meer mensen in een duurzaam leefmilieu

Een duurzaam leefmilieu gaat over grenzen. Bewustwording over lokale processen die elders in de wereld een negatieve uitwerking hebben, is daarom elementair. Middels mobiele telefonie kunnen mensen in ontwikkelingslanden zich groeperen en mobiliseren in hun strijd voor een duurzamer leefmilieu. Internet zorgt hierbij voor een wereldwijd platform dat niet alleen de wereld maar ook oorzaak en gevolg dichter bij elkaar brengt.

8. Eerlijke handel en samenwerking

Een goed voorbeeld van toegang tot internationaal samenwerken is internet op zichzelf. Vanachter je laptop een verschil maken is mogelijk via bijvoorbeeld de 1%CLUB. Daarnaast is er de kracht van ‘Shame on you’: harde materialen als film, foto en geluid vestigen de aandacht op processen waar je als consument vaak geen weet van hebt en geven de mogelijkheid om de grote producenten vervolgens massaal aan te spreken. Afgelopen juli werden zo de wanpraktijken van bedrijven als H&M en Zara in Bangladesh aan de kaak gesteld.