‘Houd de inspanningen zuiver en ontwikkelingsrelevant’

Gisteren bleek al dat Cordaid, ICCO en OxfamNovib verdeeld zijn over het concept-regeerakkoord. Vandaag de reactie van Hivos dat de aangekondigde plannen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking ‘pijnlijk’ noemt.

Voor Hivos komt de bezuiniging op het budget voor ontwikkelingssamenwerking niet als een verrassing. Want wanneer vrijwel alle sectoren moeten inleveren, is het alleen maar begrijpelijk dat ook de ontwikkelingssector wordt gekort. Maar de geplande bezuiniging van bijna 1 miljard, noemt Hivos ‘ronduit pijnlijk.’

‘De confrontatie met wereldwijde problemen, zoals toenemende armoede, fundamentalisme, klimaatverandering en voedsel- en energiezekerheid vragen nou eenmaal om méér aandacht en niet om minder’, aldus Hivos in een verklaring.

Heilloze weg

Ook het voornemen om militaire missies te financieren uit bronnen die bestemd zijn voor officiële ontwikkelingshulp (ODA), stuit op veel onbegrip bij Hivos. Een ‘heilloze weg’  wordt ingeslagen wanneer de criteria zullen worden opgerekt. Een weg die zal resulteren in een vervuiling van het ODA budget. Het is dan ook niet verrassend dat Hivos hier ‘faliekant tegen’ is. De humanistische ontwikkelingsorganisatie pleit daarom voor een budget dat zo zuiver mogelijk blijft.

‘Uitermate teleurstellend’ noemt Hivos bovendien het voornemen om de CO2 doelstelling voor 2020 naar beneden bij te stellen van 30 naar 20 procent: ‘Meer CO2 emissie hier betekent grotere rampen daar’, is de conclusie.

Slechts gematigd enthousiast reageert Hivos op de ambitie van kabinet Rutte om de mogelijkheden voor het bedrijfsleven te vergroten. De relevantie voor de ontwikkelingssector lijkt hierin namelijk zoek. Het stimuleren van economische bedrijvigheid in arme landen ziet Hivos alleen als relevant als deze zich richt op mogelijkheden voor kansarmen.

Lichtpuntje

Toch ziet Hivos één lichtpuntje, namelijk dat het WRR-rapport een grote rol zal gaan spelen in de aangekondigde herziening van het beleid. Het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers in ontwikkelingslanden ziet Hivos als een essentiële taak: ‘Het inzetten op coherentie van beleid, economische groei en handelsbevordering zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. Zo ook een principiële lijn op het gebied van goed bestuur en mensenrechtenschendingen.’

Met de uitlatingen van Hivos op het concept-regeerakkoord, stapelen de kritische reacties zich op. Cordaid staat vooralsnog alleen in haar positieve standpunt over de plannen van het beoogde kabinet. Opmerkelijk is echter dat het angstvallig stil is aan de kant van andere grote en kleine ontwikkelingsorganisaties. Een uurtje surfen langs verschillende websites van organisaties levert niets op. Vice Versa houdt de discussie goed in de gaten.