Drie vragen over de IS-barometer

Marije van Gent werkte namens de NCDO mee aan het onderzoek over draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking: de IS-barometer. Vice Versa legt haar drie vragen voor over het dinsdag verschenen rapport.

Wat is de belangrijkste verklaring voor de daling van de steun voor het ontwikkelingsbudget?

‘De belangrijkste verklaring die de mensen zelf geven is dat zij vinden dat eerst de situatie in Nederland op orde moet komen. We zitten nu in een economische crisis en mensen willen dat er eerst in eigen land wordt geïnvesteerd. De lage steun voor het budget heeft ook te maken met de tijd waarin het onderzoek is gedaan, namelijk in mei. Toen was het verkiezingstijd en was er een discussie over de verdeling van de bezuinigingen. Mensen vinden dat er in zo’n tijd ook in het budget voor ontwikkelingssamenwerking gesneden moet worden.’

Hoe kan het dat de steun voor het ontwikkelingsbudget daalt terwijl de steun voor internationale samenwerking hoog blijft?

‘Wat duidelijk blijkt uit het onderzoek is dat Nederlanders nog steeds solidair willen zijn met andere landen en nog steeds graag goede doelen steunen. Dat de steun voor de begroting van ontwikkelingssamenwerking daalt wil dan ook zeker niet zeggen dat het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking als geheel daalt. Je moet het cijfer over steun voor internationale samenwerking los zien van de steun voor de begroting. Na de periode van de kabinetsformatie is de steun weer licht toegenomen. Dit blijkt uit een extra peiling die NCDO vorige week uitvoerde. Uit de nameting van half oktober blijkt dat het aandeel Nederlanders dat het budget wil verlagen weer is verkleind (van 47% in mei naar 40% in oktober). De steun voor het budget schuift dus weer terug richting het niveau van 2009.’

Is het zo dat 43 procent van de mensen vindt dat we kunnen toekijken zonder te in te helpen bij problemen in ontwikkelingslanden?

‘Nee, het is zo dat het onderzoek concludeert dat 57 procent van de mensen vindt dat problemen in ontwikkelingslanden zo groot zijn, dat we niet kunnen toekijken zonder te helpen. Dit betekent nog niet dat de overige 43 procent dit wel vindt. Mensen kregen een meerkeuzevraag voorgelegd. Veel mensen hebben op deze vraag ‘weet ik niet’ geantwoord. Slechts een kleine groep van 12 procent vindt dat we niet hoeven in te grijpen.’

Auteur
Thomas Hurkxkens

Datum:
20 oktober 2010
Categorieën: