IPS: Economische grootmacht China blijft hulpgeld binnenhalen

China is de op één na grootste economie ter wereld en doet al jaren onwezenlijk hoge groeicijfers noteren, en toch ontvangt het land nog flink wat buitenlandse hulp. De verontwaardiging daarover begint te groeien.

Als de wereld er tegen 2015 in slaagt het aantal extreem arme wereldburgers te halveren, dan is dat vooral aan China te danken. Op z’n eentje haalde China tussen 1981 en 2004 meer dan een half miljard mensen uit de allerergste armoede. Maar de lofbetuigingen aan het adres van China raken meer en meer vermengd met kritiek. China blijkt immers niet te beroerd om aanspraak te maken op   buitenlandse hulp die veel armere landen beter zouden kunnen gebruiken. Lees meer op www.ipsnews.be

Auteur
Thomas Hurkxkens

Datum:
21 september 2010
Categorieën: