EP: Het is tijd voor een gezond Afrika

De schijnwerpers op de wereldbeker zijn uitgedoofd en het leven in Afrika neemt zijn gewone gang dat allesbehalve “fair play” is. Het verschil in levensverwachting tussen een Afrikaan en een Europeaan kan 30 tot 40 jaar zijn. De redenen zijn legio: slecht bestuur, de financiële crisis, klimaatverandering, natuurrampen, extreme armoede, oorlogen, hebzucht……. De EU heeft te kampen met de financiële crisis. De leden dringen er echter op aan dat hulp aan Afrika noodzakelijk is.

Lees het hele artikel op de website van het Europees Parlement.

Auteur
Vice Versa

Datum:
21 juli 2010
Categorieën: