Actieplan Duurzame Handel moet armoede verminderen

Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid moeten beter gaan samenwerken op het gebied van duurzame handel met ontwikkelingslanden. Dat is een van de onderdelen van het Actieplan Duurzame Handel dat is uitgereikt aan ministers Verhagen en Verburg. Zij verwelkomen het plan en nodigen ondertekenaars uit om samen aan de slag te gaan.

Het Actieplan Duurzame Handel 2011-2015 is afkomstig van onder andere Ahold, Unilever, het Wereld Natuur Fonds en Initiatief Duurzame Handel.Vanuit de milieuhoek zijn het Wereld Natuur Fonds en IUCN erbij betrokken, in veel gevallen binnen een partnerschap met ontwikkelingsorganisaties als ICCO, Solidaridad en Oxfam Novib.

Het Actieplan bestaat uit een  visiebrief onderschreven door ruim 60 participerende bedrijven en 8 maatschappelijke organisaties, en een portfolio met sectorale verduurzamingsprogramma’s.

Het bevat verder de duurzaamheidsinititieven van ruim 70 bedrijven en maatschappelijke organisaties. De ondertekenaars vragen om publieke cofinanciering en praktische ondersteuning van de overheid. Het plan moet leiden tot een half miljard euro aan investeringen van bedrijven in verduurzaming van productie en handelsketens.

De ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse zaken) en Gerda Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) bevestigen dat de overheid een actieve rol moet spelen bij de verduurzaming van de handel met ontwikkelingslanden. Meer regie moet zorgen voor een effectievere inzet van publieke en private middelen.

Het plan richt zich in de eerste plaats op de handel in landbouwproducten. Bij de handel in cacao, thee, tropisch hout en soja neemt Nederland een sterke positie in. Met een jaaromzet van 37 miljard euro en directe banen voor 61.000 Nederlanders leveren deze handelsketens een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie.

Een goed voorbeeld is ook de import van cashew-noten die voor twintig procent in Nederlandse handen is. Verduurzamen van deze keten zou een inkomensstijging vanleveren voor 30.000 boeren in bijvoorbeeld Ghana, Mozambique en Benin.

Het verduurzamen van handelsketens dringt negatieve milieueffecten van productie zoals ontbossing, vervuiling en overvloedig watergebruik terug. Bovendien draagt het bij aan de verbetering van de levenstandaard en arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden.

Het actieplan is hier te downloaden.