IPS: China licht sluier op over dammen op de Mekong

Na jaren van geheimhouding begint China zijn buurlanden beter te informeren over de nieuwe dammen op de bovenloop van de Mekong. Vietnam, Thailand, Laos en Cambodja geloven dat de dammen mee de oorzaak zijn van de afwisselende overstromingsrampen en droogteperiodes die hun oeverbewoners treffen.

Lees het hele artikel op DeWereldMorgen.be.

Auteur
Vice Versa

Datum:
16 juni 2010
Categorieën: