Multatulilezing

De Stichting Multatuli Lezing Nederland en medefinancier vfonds zijn verheugd over het feit dat de voormalige premier van België Guy Verhofstadt bereid is gevonden op te treden als gastspreker van de 16e Multatulilezing. De stichting organiseert deze lezing op vrijdagmiddag 30 november 2012 in de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk in Breda.

De Multatulilezingen vinden sinds 1996 jaarlijks plaats, alternerend in Breda en Leuven. Eerdere edities mochten rekenen op grote publieke belangstelling. Doel van de lezingen is een bijdrage te leveren aan het debat over de waarde van democratie, mensenrechten en vrede voor de internationale en lokale samenleving. Daarbij besteden de lezingen aandacht aan de daaruit voortvloeiende noodzakelijke veranderingen in beleid. In het bijzonder wil de Stichting met de editie van 2012 inzoomen op de verschuivende visies op democratie in Europa, met name op de positie van minderheden.

De lezing is gratis toegankelijk, aanmelden (verplicht!) is mogelijk via i.vantongeren@cosbrabant.nl en vanaf september via www.multatuli-lezing.nl.

Auteur
Vice Versa

Datum:
19 juni 2012
Categorieën: