Discussie ontploft na uitspraken Kohnstamm over 0,7%

De inkt van het Lente-akkoord, waarin de 0,7% van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking voorlopig is veiliggesteld, is nog niet opgedroogd of branche-organisatie Partos gooit het over een andere boeg. Afgelopen zaterdag verraste voorzitter Alexander Kohnstamm voor- en tegenstanders van de 0,7 % norm voor het Bruto Nationaal Product (BNP) met de kop in dagblad Trouw ‘0,7 procentsnorm is onderhandelbaar’.

‘De ontwikkelingsbranche is bereid afscheid te nemen van een van haar stokpaardjes: de 0,7 % norm.’ staat in Trouw. Daar staat tegenover dat die norm wordt vervangen door een bredere internationale agenda, met daarin zaken als klimaat, financiële stabiliteit en duurzaamheid.  Dat gaat ongetwijfeld meer kosten dan die 0,7 %, ‘[m]aar daar hebben we het dan niet meer over, want het is dan geen ontwikkelingssamenwerking zoals we die nu kennen’, aldus Kohnstamm in Trouw.

Tijdens de Catshuis onderhandelingen zette Partos zich nog stevig in voor het behoud van de 0,7% voor ontwikkelingssamenwerking. Ze startte de campagne #jekrijgtwatjegeeft en verdedigde daarmee de 0,7 % norm met zowel argumenten gericht op solidariteit, als op het eigenbelang en imago van Nederland. ‘Zakken onder het afgesproken minimum van 0.7% van het BNP gaat in tegen internationaal afspraken en de trend in Europa, waar andere landen juist naar dit percentage toe groeien’, staat op de website van #jekrijgtwatjegeeft te lezen. Uiteindelijk werd die 0,7% ook in het Lente-akkoord, gesloten door ChristenUnie, GroenLinks, D66, CDA en VVD, vastgelegd.

Partos laat echter nu weten zich minder op de 0,7 % te willen richten, en meer op de inhoud. Al in de zomer van 2011 had de branche-organisatie een visiedocument opgesteld met daarin een hervormde manier van ontwikkelingssamenwerking. De Catshuis onderhandelingen fietsten als het ware door die inhoudelijke agenda heen, legt Kohnstamm uit. In een interview met Vice Versa gaf Kohnstamm vorige week ook aan dat Partos door wilde gaan met campagne voeren, maar die te willen richten op mondiale publieke goederen.

Onverkort 0,7 %

Op ID-Leaks, een platform op Facebook dat zich richt op het debat over ontwikkelingssamenwerking in de media,  ontplofte de discussie. Terwijl de een de focus op de inhoud verwelkomde, vond de ander het compleet verwarrend dat er eerst stevig werd ingezet op de 0,7 % norm, en deze vervolgens weer wordt losgelaten. ‘Wat moet een gemiddelde krantenlezer denken als hij eerst Kohnstamm en consorten de hele tijd hoort pleiten om de 0,7 te handhaven om hem dan vervolgens een compleet ander verhaal te zien vertellen? Hoe geloofwaardig is iemand dan?’, schreef Marc Broere, hoofdredacteur van Vice Versa. Ook schrijft Broere dat de sector het al eerder over de inhoud had moeten hebben, al tijdens de Catshuis onderhandelingen. Dat was geloofwaardiger geweest. Judith Madigan van BrandOutLoud vroeg zich af: ‘(..)welke spindoctor zit hierachter?’

Alexander Kohnstamm probeerde het een en ander te verhelderen via Twitter: ‘De kop is misleidend maar het klopt dat Partos naar nieuwe brede ontw.agenda wil met bredere financiering dan 0,7%!’ Ondertussen had de Elsevier het een en ander echter al uit z’n verband gerukt met de kop ‘Ontwikkelingsbranche niet langer tegen bezuinigingen.’

Dicky Nieuwenhuis, directeur Woord en Daad, reageerde via twitter positief: ‘Goed dat OSorganisaties gaan voor inhoud in debat over toekomst internationale samenwerking + breder kijken dan 0,7%!’ Maar Ingrid de Caluwe, woordvoerder ontwikkelingssamenwerking van de VVD, was in verwarring gebracht. ‘Volgens ontwikkelingsbranche (artikel Trouw) is 0,7%-norm onderhandelbaar. Hele bak lobbybrieven vorige weken gaven toch heel andere indruk!’ twitterde Ingrid de Caluwe. ‘Ingrid, lees het artikel: wij pleiten voor een nieuwe, brede mondiale agenda met nieuwe financiering.’ Twitterde Kohnstamm terug. Met daarin de toevoeging: ‘Tot dan onverkort 0,7!’

Vice Versa houdt de discussie in de gaten.

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
14 mei 2012
Categorieën:
Tags: