Wereldvoedseldag: Voedselhulp – en dan? Van noodhulp naar landbouwontwikkeling

Bij de ramp in de Hoorn van Afrika blijkt dat voedselhulp steeds meer discussie oproept. Wat is hier aan de hand en (hoe) kan versterking van de landbouwontwikkeling in die landen dergelijke rampen voorkómen?

Hierover wordt er op zaterdagmiddag 15 oktober in Amsterdam de bijeenkomst “Voedselhulp – en dan? Van noodhulp naar landbouwontwikkeling”.

Programma

13.30 uur Ontvangst met koffie
14.00 uur Opening door voorzitter Siem Jan Schenk, voorzitter van LTO Noord-Nederland
14.15 uur Keynote presentaties: wat is het belang van noodhulp en wordt het geld goed besteed? Hoe maken we de stap naar landbouwontwikkeling?

  • Jeroen Jurriëns, expert crisishulp bij ICCO en Kerk in Actie, deelnemer van de Samenwerkende Hulporganisaties / Giro 555
  • Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw, Wageningen UR
Met kritische vragen van het maatschappelijk panel, met Meindert Schut (journalist bij BNR) en SP-Tweede Kamerlid Ewout Irrgang
15.15 uur Pauze
15.35 uur Provocative perspectives:

  • Maarten Kort, Rabobank: Feed the World Plan
  • Ton Dietz, Afrika Studie Centrum: “Het gaat goed met Afrika”
15.50 uur Discussie met sprekers, panel en publiek
16.35 uur Slotwoord door staatssecretaris Henk Bleker
16.55 uur Afsluiting door voorzitter
17.00 uur Borrel

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen! De bijeenkomst vindt plaats in het Bethaniënklooster in Amsterdam. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldformulier. Deelname is gratis.

Wereldvoedseldag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Agri-ProFocus, Cordaid, Extraordinaryones, Fairfood, FNV Bondgenoten, ICCO, LTO Nederland, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van EL&I, Nederlandse Vrouwenraad, Oxfam Novib, Plan Nederland, WEMOS

Auteur
Vice Versa

Datum:
20 september 2011
Categorieën: