Hein de Haas – Migrants as agents of change

Op maandag 16 mei 2011 geeft Hein de Haas, Senior Research Fellow aan het Internationaal Migratie Instituut (IMI) van de Universiteit van Oxford, de achtste lezing van de SID-lezingencyclus 2010-2011. Sinds 2000 hebben Europese overheden en internationale ontwikkelingsorganisaties het potentieel van migratie “ontdekt” als een manier om ontwikkeling in arme landen te stimuleren. Het debat rond migratie en ontwikkeling is echter niet nieuw, maar is verschoven van optimisme naar een pessimistische kijk op het “brain drain”-effect dat vanaf de jaren zeventig overheerste. Tegenwoordig is er weer sprake van een meer optimistische “brain gain”-visie op migratie- en ontwikkelingsvraagstukken. Migratie heeft vaak grote voordelen voor individu en maatschappij, maar de migranten zijn niet in staat structurele obstakels voor ontwikkeling weg te nemen. Migranten kunnen zelfs stagnatie van ontwikkeling in de hand werken. Ondanks het ontwikkelingspotentieel van migranten, kan hen niet verweten worden dat zij ontwikkeling van land van herkomst, vaak onaantrekkelijke investeringsmilieus, niet genoeg stimuleren. Recente benaderingen van migratie als drijfveer van ‘ontwikkeling van onderop’ verwaarlozen de belangrijke rol van staten in het creëren van gunstige omstandigheden die een positieve invloed van migratie op ontwikkeling mogelijk maken.

In zijn lezing zal Hein de Haas ingaan op de mogelijkheden en illusies van beleid omtrent migratie en ontwikkeling. Zijn onderzoek legt zich toe op het verband tussen migratie en de bredere processen van ontwikkeling en globalisering.

Heidi Dahles, Hoogleraar Organisatieantropologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU Amsterdam, zal de discussie leiden.

Tijd en plaats: 18.00 – 19.30 uur | 16 mei 2011 | Auditorium | VU | Boelelaan 1105, Amsterdam.
De voertaal is Engels.

Welkom (koffie/thee) vanaf 17.30 uur. Na 19.30 uur een informele borrel. 

Voor meer informatie zie  sid-nl.org

Auteur
Vice Versa

Datum:
12 april 2011
Categorieën: