Debat: Mens en missie

Militaire missies bekeken vanuit veteranen en de opvatting van het Nederlands publiek over het doelwit van deze militaire missies: vrede.

Op dit moment neemt Nederland deel aan zes militaire missies, maar is hier nog wel draagvlak voor? Wat voor beeld hebben de Nederlandse burgers over ”onze jongens”? En hoe kijken veteranen naar onze huidige missies?  Een avond om te proberen deze vragen te beantwoorden met veteranen(bonden), militairen, academici en natuurlijk met het publiek.

Inleiding: Mient Jan Faber (bijzonder hoogleraar VU)

Sprekers: o.a. Ton Heerts (directeur Veteranenfonds), Mient Jan Faber, Commodore Ralph W. Reefman namens Commandant der Strijdkrachten Generaal van Uhm.

Over de sprekers:

Ton Heerts

Na de middelbare school in Almelo werd Heerts(1966) beroepsmilitair bij de Koninklijke Marechaussee. Hij diende o.a. in Apeldoorn en Den Haag en werd tot officier geplaatst in Wezep. Daar kwam hij in aanraking met het verenigingswerk voor de vakbond. Enkele jaren later verliet hij de Defensieorganisatie en werd vakbondsbestuurder. Na het voorzitterschap bij de Algemene Federatie Militair Personeel werd Heerts secretaris bij de vakcentrale FNV te Amsterdam. Vanuit die functie was hij lid van de SER, de Stichting van de Arbeid en vice-voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen. In 2005 werd hij vice-voorzitter van de FNV om in 2006 de stap te zetten richting de landelijke politiek. Daar kwam hij voor de PvdA in de Tweede Kamer in november 2006 en werd belast met verschillende portefeuilles op het terrein van sociale zaken, gezondheidszorg en de laatste jaren algemeen woordvoerder Justitie.Sinds het vertrek in juni 2010 uit de Haagse Politiek vervult Heerts verschillende functies. Zo is hij o.a. voorzitter van een supportersvereniging van FC Twente, actief bij het vrijwilligerswerk in Apeldoorn en secretaris van het bestuur van de Stichting Blik op Werk te Utrecht. Vanaf 1 februari 2011 is Heerts directeur van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranen zorg.

Michiel de Weger

Dr. Michiel de Weger (1970) studeerde Internationale Betrekkingen in Leiden en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op de geschiedenis van de binnenlandse taak van de krijgsmacht. Hij werkte eerder als Marineofficier en organisatieadviseur. Als onderzoeker en docent aan de Nederlandse Defensieacademie houdt hij zich nu bezig met onderwerpen als openbare orde, criminaliteit, terrorisme, beveiliging en rampenbestrijding. Hij publiceert regelmatig over onderwerpen op dit terrein.’

Mient Jan Faber

Bijzonder hoogleraar Mient Jan Faber (1940) studeerde scheikunde, natuurkunde, wiskunde en geschiedenis van de natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.  Hij was achtereenvolgens Algemeen Secretaris van het  Interkerkelijk Vormingswerk Ontwikkelingssamenwerking (IKVOS) en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).  Vanaf 1994 is Faber politiek directeur van het Helsinki Citizens Assembly, (HCA) in Bakoe/Parijs en sinds 2004 bijzonder hoogleraar aan de VU in Amsterdam.  Hij bezet daar de leerstoel ‘Human security in war situations’, een gezamenlijke leerstoel van de VU en het IKV. Daarnaast is hij gastprofessor bij de universiteit van Houston en heeft hij vele publicaties op zijn naam staan. Zijn meest recente publicatie is het boek ‘Te wapen’ over ervaringen in oorlogsgebieden, gewapende interventies, het Nederlandse onvermogen en soldaten zonder volk.

Plaats: Huis voor democratie en rechtstaat, Hofweg 1-H, Den Haag

Tijd: Woensdag 8 juni, 20.15 uur

Voor meer informatie zie doelwitvrede.nl

Auteur
Vice Versa

Datum:
12 april 2011
Categorieën: