Context Masterclass: ‘Gebruik de energie die in de samenleving is’

Afgelopen week organiseerde Context Master Class (CMC) de bijeenkomst ‘Mondiaal burgerschap; perspectieven voor de toekomst’. Tijdens de bijeenkomst werd de publicatie: ‘van draagvlak naar mondiaal burgerschap’ gepresenteerd.  Deze is gebaseerd op materiaal van zeven jaar CMC. Belangrijk zijn de verschuivingen in het denken over mondiale betrokkenheid: de verschuiving van ‘daar’ naar ‘hier’ en verschuiving van ‘draagvlak’ naar ‘mondiaal burgerschap’. Vice Versa sprak met Gerhard Schuil, voorzitter van Rank a Brand, één van de grootste winnaars uit de eerste SBOS subsidieronde, en deelnemer aan het panel.

Een bijeenkomst met verrassende uitkomsten?

‘Het meest verrassende was dat er op de kernpunten redelijk overeenstemming was naar mijn gevoel. Deze overeenstemming bestond eruit dat de sector nog redelijk wat huiswerk te doen heeft om toekomstbestendig te zijn. Niet de zelfreflectie van het publiek vond ik zo verrassend, meer de manier waarop dit gebeurde.´

Wat zijn na 7 jaar Context Masterclass de belangrijkste conclusies?

‘De professionele sector moet niet op ‘zenden’ staan. Volgens het KISS principe (Keep It Simple and Straight) is een eenvoudige boodschap niet genoeg. De sector heeft één ding als haar echte kapitaal en dat is haar eigen geloofwaardigheid. Je moet niet werken met de marketingstrategie van korte termijn Unique Selling Points, maar je moet consistent  de diepere waarden van de organisatie communiceren. Nogmaals, het belangrijkste is dat je als organisatie geloofwaardig blijft en dat je de authenticiteit bewaard. Hierbij is een interne hoogstaande ethische bedrijfsvoering van groot belang. Bijvoorbeeld hoe je om gaat met fondsenwerving en welke methodes je gebruikt. De sector heeft helaas met te eenvoudige beelden en boodschappen jarenlang roofbouw gepleegd op haar eigen geloofwaardigheid.’

Wat spreekt jou het meest aan uit de publicatie van Context Masterclass?

‘Ik was verrast door het bestaan van een code of conduct op Europees niveau (DEEEP). Het gaat hierbij om de manier waarop organisaties kunnen bijdragen aan een evenwichtige beeldvorming over ontwikkelingslanden. Een dergelijke code zou een goed begin zijn voor Nederland. De sector moet leren op een duurzame manier te werken als het om communicatie gaat, helaas is dat op dit moment nog lang niet voor alle organisaties het geval. Met duurzaam communiceren bedoel ik: zo werken dat toekomstige organisaties  ook nog kunnen werken binnen een sector  die gezien wordt als geloofwaardig en authentiek. Volgens mij is dit een centraal vraagstuk waar de sector zich mee bezig zou moeten houden. De code of conduct is een stap naar voren.’

Hoe met minder financiële middelen meer draagvlak te creëren?

‘Het eindrapport van zeven jaar masterclass vertelt ons dat we niet meer moeten spreken van draagvlak, maar van mondiaal burgerschap. De vraag die hier gesteld moet worden is wie de eigenaar van mondiaal burgerschap is. Dat is dus niet de overheid noch de OS sector, maar de burger zelf. Wie dus wil werken aan mondiaal burgerschap zal meer moeten luisteren en minder moeten zenden. De sector moet co creëren  met burgers die al bezig zijn. En zich niet bezig houden met het bekeren van burgers die ze toch niet kan bereiken. Werk met de enorme energie die er in de samenleving is.’

Jouw gouden tip voor mondiaal burgerschap?

‘Burgers verleiden tot gedrag. Kennis leidt niet tot gedrag, maar gedrag leidt tot kennis. Het is belangrijk te beseffen dat  niemand, dus ook mondiale burgers niet, innerlijk consistent is. Als consument kan iemand goed letten op wat hij koopt, maar mogelijk stemt hij op een politieke partij die duurzaam consumeren niet bevordert, wil hij als ouder het beste toekomstige milieu voor zijn kind en heeft hij als weggebruiker haast. Mensen leiden tegenwoordige gefragmenteerde levens met diverse rollen en identiteiten. Organisaties moeten opnieuw gaan zoeken naar hun eigen kernwaarden en die verbinden met de kernwaarden van burgers. Deze kernwaarden zijn niet onderhandelbaar, ze staan vast en zijn onbetwistbaar: de Ultimate Sacred Postulates. Succesvolle organisaties werken niet met naar buitengerichte oppervlakkige Unique Selling Points, maar met van binnen uit gevoelde en geleefde  Ultimate Sacred Postulates. Marketing bereikt mensen, geleefde  kernwaarden ‘raken’ mensen en vormen daarmee het startpunt voor constructieve verontwaardiging: de bron van alle idealen en verandering. Oftewel don’t sell the change you want to see, but be the change you want to see.’