IPS Minder geld voor wereldwijd onderwijs

Donorlanden, waaronder Nederland, bezuinigen op hun uitgaven voor wereldwijd onderwijs. Arme landen dreigen hierdoor scholen te moeten sluiten en onderwijzers te moeten ontslaan.

Lees het hele artikel op DeWereldMorgen.

Auteur
Vice Versa

Datum:
13 november 2010
Categorieën: