Zware portefeuille voor staatssecretaris Knapen

Uri Rosenthal en Ben Knapen zijn vanaf donderdag officieel de nieuwe bewindspersonen op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Knapen is volledig verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking, maar krijgt daarbij nog andere taken, zo meldt een woordvoerder van het ministerie.

Het is een zware portefeuille voor Knapen. Het gaat om vrijwel het volledige pakket van de voormalig minster van ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Europese Zaken samen. Concreet gaat het om de volgende zaken:

  1. De coördinatie van het regeringsbeleid met betrekking tot de Europese Unie met uitzondering van de voorbereiding van de Europese Raad;
  2. De bilaterale onderwerpen voor zover deze raken aan het Europees beleid van de regering;
  3. Het Europa-gerelateerde deel van de begroting van Buitenlandse Zaken;
  4. Het in overleg met de minister en de minister-president vertegenwoordigen van Nederland in de Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen voor wat betreft diens coördinerende taken;
  5. Ontwikkelingssamenwerking en de OS-coherentie;
  6. De coördinatie van de ODA-middelen; [de officiële ontwikkelingshulp, red.]
  7. En andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.

Scherpe beleidskeuzes

Staatssecretaris Knapen wil werken aan een ‘geprofileerd Nederland, in Europa en in de wereld’ zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken op haar website. Knapen: ‘In tijden van crisis moet iedereen de broekriem aanhalen. Dus moeten we keuzes maken en efficiënter werken. Maar Nederland wil een constructieve en eerlijke bijdrage leveren, zowel in Europa als in ontwikkelingslanden.’

Volgens Knapen zullen er scherpe beleidskeuzes moeten worden gemaakt ‘die over de grens het verschil maken en ons land een eigen gezicht geven. Natuurlijk kan Buitenlandse Zaken dat niet alleen. Maar als schakel tussen verschillende spelers heeft het ministerie een belangrijke rol te vervullen. Aan die rol wil ik de komende jaren invulling geven.’

Auteur
Thomas Hurkxkens

Datum:
14 oktober 2010
Categorieën: