Weblog Iris Gardien: Een agenda vol internet en mobiele telefonie

Vice Versa stagiaire Iris Gardien voert deze week campagne om de finale te halen van de strijd om VN-jongerenvertegenwoordiger te worden. Wat ging hier allemaal aan vooraf? En waarom kiest ze juist voor meer internet en mobiele telefonie in ontwikkelingslanden als haar speerpunten? Vandaag haar eerste blog.

Maandagochtend, een beetje zenuwachtig maar klaar voor de strijd! Vandaag start mijn campagne waarin ik strijd voor VN jongerenvertegenwoordiger (VN JV-er). Mijn standpunt: wereldwijd meer toegang tot internet en mobiele telefonie en zo meer toegang tot kennis, middelen en hulp. Voor sommigen is toegang tot internet en mobiele telefonie geen kwestie meer en vanzelfsprekend. Hoe vanzelfsprekend ondervond ik zelf in de pingende, ringende, u-heeft-1-nieuw-bericht van deze afgelopen twee weken.

Zaterdag 18 september begon het allemaal. Ik werd naar aanleiding van mijn presentatie en mijn kunsten tijdens het debat uitgekozen tot één van de zes halve finalisten! Na deze dag is het non-stop campagne voorbereiden geweest. Jordy Sweep, voormalig VN JV-er, zei tijdens de eerste kennismaking: ‘Om te winnen moet je de campagne eten, drinken, slapen.’ Ik slaap, eet en drink het niet alleen, ik twitter, sms, bel, email en chat het ook. Ook nu ik mijn eerste blog als halve finalist VN jongerenvertegenwoordiger schrijf, kijk ik niet gek op wanneer er een nieuw belletje, sms- of e-mailbericht binnenkomt. De vanzelfsprekendheid van deze communicatiemiddelen; in Nederland is bellen, sms’en, mailen alledaags. Een dag je mobiel niet aan of je mail niet gecheckt voelt als een dag niet (mee) geleefd. Mobieltjes zie je evenals internetcafés ook wel in de grote steden van ontwikkelingslanden, maar daarbuiten verdwijnt met name de toegang tot internet als sneeuw voor de hete zon. Dat de behoefte aan meer toegang tot internet er wel degelijk is bleek wel uit de overvolle internetcafés in Tanzania, waar ik mijn afstudeeronderzoek deed, en waar ik soms een half uur zat te wachten tot een club van 3 á 4 jongeren door hun betaalde tijd was en met enige tegenzin vanachter de computer op stond.

Dat jongeren wereldwijd middels internet met elkaar in contact kunnen worden gebracht is geen verrassing. Maar met maar 1 op de 5 wereldburgers die toegang heeft tot internet staat deze manier van internationaal samenwerken nog in de kinderschoenen. Dat terwijl er veel potentie zit in deze manier ontwikkelingssamenwerking. Internet en mobiele telefonie voor nieuwe mogelijkheden. In de nieuwe begroting van de overheid wordt er bezuinigd op buitenlands beleid, onder andere gezondheidsprogramma’s worden gekort. Zo gaat er ook minder geld naar gezondheid rond zwangerschap en geboorte (10 EUR MLN, Memorie van Toelichting 2010 – MinBuza). Dit terwijl het terugbrengen van kinder- en moedersterfte belangrijke ontwikkelingsdoelen zijn. Door het gebruik van internet en mobiele telefonie kan er echter ook aan deze doelen worden bijgedragen. Op dit moment wordt er gewerkt aan gezondheidsprogramma’s waarbij vroedvrouwen in afgelegen dorpen, artsen kunnen sms’en wanneer een zwangerschap dreigt fout te lopen. Ook in afgelegen dorpen kun je op deze manier dus vragen om kennis, middelen en hulp van buitenaf.

Dat via internet en mobiele telefonie je bereik toeneemt heb ook ik ervaren in de afgelopen twee weken. Al ‘twitterend’, mailend, bellend, sms’end en soms met de telefoon tussen schouder en oor typend, heb ik veel mensen bereikt die mij deze week gaan ondersteunen. Deze had ik nooit allemaal kunnen bereiken wanneer ik hen allen face-to-face had ontmoet. In de trein, tijdens het boodschappen doen, in pauzes, overal waar het moment het toelaat ben ik bezig mijn bereik te vergroten. Zo betekent het hebben van een wereldbreed bereik ook niet dat iedereen af moet reizen naar een continent als Afrika. Ik denk zelfs dat het idee van Wereldwijd Samenwerken? We sms’en, chatten, mailen! een even groot dan wel niet groter ‘bereik’ heeft. Om mijzelf hier voor in te kunnen gaan zetten ga ik aankomende week eerst zorgen dat ook mijn ‘bereik’ nog verder toeneemt zodat ik zoveel mogelijk stemmen op haal en de nieuwe VN jongerenvertegenwoordiger wordt!

Kijk verder op www.dewereldvandevn.nl