Africa for Sale

Africa for Sale: Analysing and Theorizing Foreign Land Claims and Acquisitions

Grootschalige aankoop van land in Afrika staat volop in de belangstelling. Hoewel het een langer bestaand fenomeen is, vindt het de laatste decennia in het gehele continent plaats op een niet eerder vertoonde schaal. Miljoenen hectares land worden geclaimd door transnationale partijen, buitenlandse overheden, multinationals en internationale organisaties.

De aanwezigheid van buitenlandse belanghebbenden in Afrika heeft grote sociale, economische en culturele implicaties. Wat betekent de uitgifte van land voor de lokale bevolking? Hoe worden deze overeenkomsten tot stand gebracht, ingevuld en gelegitimeerd? Wat is de rol van internationale spelers in de economische, politieke en sociale structuren in ontwikkelingslanden in Afrika?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de conferentie “Africa for Sale” die op 28 en 29 oktober aanstaande wordt gehouden in Groningen. De conferentie wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies. In een gevarieerd programma komen vele internationale experts aan bod, waaronder hoofdsprekers Rosaleen Duffy (Manchester) en Annelies Zoomers (Utrecht). Aanmelding staat open voor onderzoekers, studenten, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Wanneer: 28 en 29 oktober 2010 (mogelijk om één dag deel te nemen)
Waar: Rijksuniversiteit Groningen
Meer informatie en aanmelden: www.afrikastudies.nl

Auteur
Vice Versa

Datum:
05 oktober 2010
Categorieën: