‘Ontwikkelingssamenwerking ontzien in onderhandelingen’

Volgens dagblad Trouw hebben onderhandelaars van VVD, CDA en PVV tijdens de formatiebesprekingen besloten dat het huidige budget voor ontwikkelingssamenwerking grotendeels zal worden ontzien.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking is een lastig punt in de onderhandelingen. De partijen verschillen van mening over de bezuinigingen op het budget (De VVD en de PVV willen veel bezuinigen het CDA niet). De discussie lijkt nu in het voordeel van het CDA beslist. De internationale afspraak om 0,7 procent van het nationaal inkomen aan ontwikkelingshulp te besteden blijft overeind, waarmee deze sector minder hoeft te bezuinigingen dan eerst werd gevreesd, zo meldt de krant. Lees het complete artikel op www.trouw.nl.